zpět měřící přístroje

1.zkoušečky a testery napětí

 1      

dolů


 

    kod

    popis

cena s DPH

1   MS18  zkoušečka napětí s LED

2

  NO687828

 zkoušečka napětí s LCD displejem nová 

3

  Z8IN1

 zkoušečka napětí  6-380V AC/DC 8 IN 1

7   ZSN4  zkoušečka napětí 100-400V AC/DC VADASKA
7   ZZ10  zkoušečka napětí 12-400V AC/DC +/- IP64
8a   VC54  zkoušečka napětí 12-690V AC/DC +/- doprodej

8b   VC55  zkoušečka napětí s LCD 12-690V AC/DC +/- 

9a   UT15A  zkoušečka napětí 12-600V AC/DC polarita

9b   UT15B  zkoušečka napětí 12-600V AC/DC polarita, test vodivosti

9c   UT15C  zkoušečka napětí 12-600V AC/DC polarita, test vodivosti + LCD


 1   2   3   7   7   8a   8b   9a   9b   9c 
MS18 NO687828 Z8IN1 ZSN4 ZZ10 VC54 VC55 UT15A UT15B UT15C


  MS18  zkoušečka napětí s LED

 jednoduchá zkoušečka zjišťuje střídavé napětí 70 až 250V bezkontaktní metodou - pouhým přiblížením k napěťovému vodiči, stejnosměrné napětí 10 až 250V, polaritu zdrojů, zkratů, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub. 

MS18 cena 

technická data 

 bezkontaktní měření     70 až 250V AC
 kontaktní měření     10 - 250V
napájení      2x baterie LR

mšření vyzařování monitorů a mikrovlnných trub

optická signalizace diodou LED


  NO687828  zkoušečka napětí s LCD displejem nová

  zkoušečka s LCD je určena pro induktivní i dotekové zjišťování stejnosměrného i střídavého napětí v rozmezí 12-250V, je vybavena i doutnavkou pro indikaci fáze. Při měření se postupně zobrazí stupnice s napěťovými údaji 12-36-55-110-220. Měření je pouze orientační a napětí odhadujeme podle počtu zobrazených údajů a intenzity zobrazení posledního údaje. Vhodná pro vyhledávání fázového vodiče nebo místa přerušení fázového vodiče bez nutnosti přímého dotyku. (v izolaci nebo pod omítkou). Zkoušečka má na zadní části klips  na opasek nebo na náprsní kapsu.

 

NO687828 cena 

technická data 

LCD stupnice napětí    12-36-55-110-220V
napájení      z  měřeného napětí
rozměry      délka 160 x 25 x 20mm

zjišťování fáze

optická signalizace LCD stupnicí


  Z8IN1  zkoušečka napětí 6-380V AC/DC 8 IN 1

  osmistupňová zkoušečka napětí 6 až 380V AC/DC s indikací polarity pro orientační měření napětí. Měření napětí je indikováno rozvíceným sloupcem diod, nejvyšší rozsvícená dioda určuje řádově měřené napětí (např.svítí diody +6,12 a 24V - to znamená napětí DCD 24V s + na hrotu zkoušečky) Pokud měříte DC napětí, svítí dioda +6V nebo -6V a tím určuje polaritu na hrotu zkoušečky. Pokud je napětí střídavé, svítí obě LED +6V i -6V.

Z8IN1  cena 

technická data 

LED stupnice    +/-6V, 12V, 24V, 50V, 110V, 220V, 380V 
vstupní odpor     2 - 50k v závislosti na měřeném napětí
napájení     z měřeného napětí
max.doba měření      30 sec

optická signalizace stupnicí diod LED

indikace polarity


  ZSN4  zkoušečka  napětí 100-400V AC/DC VADASKA

  tato zkoušečka je určená k dvojpólovému měření stejnosměrného i střídavého napětí v rozsahu od 100 do 400V s frekvencí do 60 Hz, dále umí určit fázi (doutnavkou) a určí =polaritu stejnosměrného napětí.

ZSN4  cena 

technická data 

měřené napětí   110 - 400V AC/DC (110.230,400V)
kmitočtový rozsah     0 - 60 Hz
napájení     z měřeného napětí

mechanická stupnice (elektromagnet)

indikace polarity + / -

indikace fáze - doutnavka


  ZZ10   zkousečka  12-400V AC/DC +/- IP64

  zkoušečka12-400V, optická i akustická indikace, dokáže rozlišit polaritu a napětí AC nebo DC, určení fáze i sledu fází, možnost fixace rozteče hrotů, nemá žádné napájení, napájí se z měřeného napětí, krytí IP64.

ZZ10  cena 

technická data 

LED stupnice napětí     12 -  400V  AC/DC
odolnost proti špičkám napětí     4 kV
napájení     z měřeného napětí
fázová zkoušečka       > 85 V (doutnavka)
zátěžový proud     30 mA
vnitřní odpor     150 kohm
Frekvenční rozsah     0 - 60 Hz

úroveň akustického signálu   

  60 dB

rozměry  

  205 x 45 x 20 mm

krytí  

  -15°C ~ +60°C

provozní teplota  

  IP64

optická signalizace diodami LED

indikace polarity a AC/DC 2x LED diody

délka propojovacího kablíku 1m


  VC54   zkoušečka napětí   12-690V AC/DC +/- IP64

  dvoupólová zkoušečka napětí byla zkonstruována a zkoušena podle EN 61243-3/VDE0682. Přístroj je možné provozovat i ve vlhkém prostředí, vyhovuje druhu ochrany IP64 a díky rukojetím opatřeným nástřikem z měkké gumy neobyčejně robustní a lze ho ideálně použít i v nejtěžších podmínkách.Vlastní zkoušečka má úchyt na hrot, který umožňuje fixaci hrotů na optimální rozteč pro měření zásuvek. Zkoušečka umí měřit napětí od 8 do 400V AC a 690V DC při zátěžovém měření až 200mA. Dle napětí se rozsvítí sloupec diod, svítící dioda s nejvyšší hodnotou ukazuje velikost napětí. Indikace polarity LED, rozlišení střídavého i stejnosměrného napětí, optický a akustický test vodivosti, možnost jednopólové zkoušení fáze, zkouška točivého pole

VC54  cena 

technická data 

zátěžový proud   max. 200mA
kontrolka 12V    8V až 12 LED bude svítit
kontrolka  24V   19V +/- 2V LED bude svítit
kontrolka  36V   30V +/- 6V LED bude svítit
kontrolka  50V   48V +/- 10V LED bude svítit
kontrolka  120V   110V +/- 20V LED bude svítit
kontrolka  230V   200V +/- 40V LED bude svítit
kontrolka  400V   340V +/- 80V LED bude svítit
kontrolka  690V   520V +/- 120V LED bude svítit
test  vodivosti   Rozsah 0 až 100 kohm.
 při propojení (zkratu) bude LED svítit a bzučák se rozezní.
test střídání fází    50 Hz až 60 Hz
detekce polarity   kladná / záporná / střídavá (+/-)
indikátor baterie    LED a bzučák nefungují,
napájení    2x  1,5V baterie (AAA) 

rozměry 

  275 x 51 x 30 mm

hmotnost 

  210 g

 krytí 

  IP64 / CATIII

  VC55  zkoušečka napětí  s LCD 0-690V AC/DC +/- IP64

 S touto zkoušečkou můžete provádět měření v elektrických instalacích a zařízeních, které odpovídají přepěťové kategorii CAT III / 690 V) a CAT IV / 600. Tato zkoušečka napětí se dvěma měřícími hroty slouží k měření stejnosměrných a střídavých napětí v rozsahu od 0 V (12 V) do 690 V. Hodnota změřeného napětí je signalizována rozsvícením diod LED s označením  napětí 12 V až 690 V (celkem 9 svítivých diod) a zobrazením přesné hodnoty napětí LCD displeji . Polaritu napětí signalizují dvě červené kontrolky LED,  plus (+) a minus (). Při detekci střídavého napětí svítí obě. Tato zkoušečka je  vybavena akustickou a optickou kontrolou průchodnosti (zkoušení pojistek, žárovek, vodičů, kontrola polovodičových součástek (např. diod) a všech obvodů s nižším vnitřním odporem než 500 ohm. žete dále zjistit fázi přiložením měřícího hrotu L2 (+) k vodiči  Zaregistruje-li hodnotou střídavého napětí přes 100V, rozsvítí se červená kontrolka označena symbolem  trojúhelníku s bleskem . Ke kontrole trojfázových sítí je tato zkoušečka vybavena signalizací sledu fází. Směr otáčení neboli rotaci fází signalizují kontrolky, které jsou označeny symboly L a R . K napájení této zkoušečky slouží 2 alkalické baterie 1,5 V velikosti „AAA“. Tyto baterie slouží ke kontrole průchodnosti obvodů, k zapnutí výstražné akustické signalizace, ke kontrole sledu fází a k použití zkoušečky jako kapesní svítilny.

 

VC55  cena 

technická data 

max.měřící proud    3,5 mA
rozsah měření    0 až 690 V AC / DC
střídavého napětí    16 až 400 Hz
rozlišení na LCD     0,1 V (0 až 300 V) / 1 V (> 300 V)
přesnost na LCD     ± 3 % (z naměřené hodnoty)
kontrolky napětí     12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
reakční doba     < 1 s
sled fází     120 až 400 V AC (50 / 60 Hz)
test vodivosti     0  až 500 R
  akustický signál a optická signalizace
detekce polarity   kladná / záporná / střídavá (+/-)
indikátor slabé baterie     LED i bzučák nefungují
napájení    2x  baterie AAA

rozměry 

  242 x 65 x 30 mm

pracovní teplota 

 -15 až +55°C

 krytí 

  IP64 / CATIII (800V)

vestavěná LED svítilna, osvětlení místa měření

dvoukontaktní měření AC/DC napětí

zjištění přítomnosti fáze

test vodivosi a diod

test sledu fází


  UT15A  zkoušečka napětí  12-600V AC/DC polarita

  multifunkční extrémě voděodolná odolná zkoušečka napětí 12-600V, LED napěťové skoky (AC/DC),  napětí měří i bez baterií, dokáže rozlišit polaritu a napětí AC nebo DC, určení fáze i sledu fází, 

 

UT15A  cena 

technická data 

kontrolka 12V     8V až 12V LED bude svítit
kontrolka  24V    19V +/- 2V LED bude svítit
kontrolka  50V    48V +/- 6V LED bude svítit
kontrolka  120V    110V +/- 20V LED bude svítit
kontrolka  230V    200V +/- 20V LED bude svítit
kontrolka  400V    340V +/- 30V LED bude svítit
kontrolka  690V    520V +/- 30V LED bude svítit
Test rotace fází:   50 Hz až 60 Hz
Detekce zkratu :   ne
Detekce polarity :   kladná / záporná
Indikátor baterie:    LED a bzučák nefungují,
Napájení:     2x  1,5V baterie (AAA) 

Rozměry:  

  275 x 51 x 30 mm

Krytí:  

  IP65

Hmotnost:  

  210 g

  UT15B  zkoušečka napětí  12-600V AC/DC polarita, test vodivosti

  multifunkční extrémě voděodolná odolná zkoušečka napětí 12-600V, LED napěťové skoky (AC/DC):, napětí měří i bez baterií, dokáže rozlišit polaritu a napětí AC nebo DC, určení fáze i sledu fází, test propojení obvodu - vodivosti, optická i akustická indikace

 

UT15B  cena 

technická data 

kontrolka 12V     8V až 12V LED bude svítit
kontrolka  24V    19V +/- 2V LED bude svítit
kontrolka  50V    48V +/- 6V LED bude svítit
kontrolka  120V    110V +/- 20V LED bude svítit
kontrolka  230V    200V +/- 20V LED bude svítit
kontrolka  400V    340V +/- 30V LED bude svítit
kontrolka  690V    520V +/- 30V LED bude svítit
test  vodivosti:   Rozsah 0 až 100 kohm.
 při propojení (zkratu) bude LED svítit a bzučák se rozezní.
Detekce zkratu :   ano optivká i akustická indikace
Test střídání fází:   50 Hz až 60 Hz
Detekce polarity :   kladná / záporná
Indikátor baterie:    LED a bzučák nefungují,
Napájení:     2x  1,5V baterie (AAA) 

Rozměry:  

  275 x 51 x 30 mm

Krytí:  

  IP65

Hmotnost:  

  210 g

  UT15C  zkoušečka napětí  12-600V AC/DC polarita, test vodivosti + LCD

  multifunkční extrémě voděodolná odolná zkoušečka napětí 12-600V, LED napěťové skoky (AC/DC):, napětí měří i bez baterií, dokáže rozlišit polaritu a napětí AC nebo DC, určení fáze i sledu fází, test propojení obvodu, test propojení obvodu - vodivosti, optická i akustická indikace, LCD displej, 

 

UT15C  cena 

technická data 

kontrolka 12V     8V až 12V LED bude svítit
kontrolka  24V    19V +/- 2V LED bude svítit
kontrolka  50V    48V +/- 6V LED bude svítit
kontrolka  120V    110V +/- 20V LED bude svítit
kontrolka  230V    200V +/- 20V LED bude svítit
kontrolka  400V    340V +/- 30V LED bude svítit
kontrolka  690V    520V +/- 30V LED bude svítit
test  vodivosti:   Rozsah 0 až 100 kohm.
 při propojení (zkratu) bude LED svítit a bzučák se rozezní.
Detekce zkratu :   ano optivká i akustická indikace
Test střídání fází:   50 Hz až 60 Hz
Detekce polarity :   kladná / záporná
LCD displej :    24V až 690V přesnost +/-3=
Indikátor baterie:    LED a bzučák nefungují,
Napájení:     2x  1,5V baterie (AAA) 

Rozměry:  

  275 x 51 x 30 mm

Krytí:  

  IP65

Hmotnost:  

  210 gmultimetryměřící přístroje

Aktualizace stránky 16.03.2017  Všechny ceny byly aktualizovány a jsou s DPH