zpět měřící přístroje

2. detektory kov. i nekov.předmětů a el.vedení ve zdi

 1      

dolů


 

kod

  popis

cena s DPH

0   DGT1001  detektor kovových předmětů

1   DR194 detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech LED

2   DR217 detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech LCD

4a   PROLCD detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech s LCD

4b   PROSLZ multifunkční detektor kov. i nekov. a el.vedení  ve zdech s LCD

5a   STARFP detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech s kalibrac a LCD

5b   COMBIF detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech s kalibrac a LCD s aut.detektorem napětí

5c   LMFPRO detektor kov. předmětů a el.vedení  ve zdech s kalibrací s LCD

6   ZMT6  PROFI detektor kovových předmětů  ve zdech s kalibrací s LCD


 0   1   2   4a   4b   5a   5b   5c   6 

DGT1001 DR194 DR217 PROLCD PROSLZ STARFP COMBIF LMFPRO ZMT6


   DGT1001  detektor kovových předmětů 

  Detektor kovů GT1001 s rezonanční cívkou pro hledání kovových předmětů na vzdálenost až 20 cm. Hloubka detekce je závislá od velikosti předmětu. Malé předměty, např. mince najde až na 10 cm. Velké předměty na 20 až 30cm. Akustická i optická signalizace. Červená LED + pískání indikuje přítomnost kovového předmětu. Napájení 9V baterie. Vhodné pro např. kontrolu osob, hledání zbraně, může se používat i hledání kovů po omítkou, trávě nebo i v zemi v malé hloubce.

DGT1001  cena 

technická data

kalibrace  

 automatická

orientační citlivost  

 špendlík  30 - 60 mm

 mince    75 - 100 mm

 nůž        160-180 mm

 revolver 180-195 mm

indikace  

 2x LED,  bzučák nebo vibrátor

přepínač funkcí  

 bzučák nebo vibrátor

provoz.teplota  

 -15 až 55°C

napájení  

 9 V baterie

rozměry  

 375 x 75 x 35 mm

hmotnost  

 225 g

  funkce přístroje:  cívkou neustále pohybujete po zkoumaném předmětu (osobě), při zjištění kovového předmětu se spustí signalizace a automaticky se začne snižovat citlivost detekce pro přesnější vyhledání předmětu. Neustálým pohybem upřesníme přesnou polohu předmětu. Pokud ustaneme v pohybu, v krátké době dojde k vypnutí signalizace díky automatické kalibraci, která sníží citlivost.. Signalizace se opět spustí přibližováním k hledanému předmětu. Signalizace je svitem červené led a bzučákem nebo vibrací dle nastaveného módu.


   DR194  detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech LED

  detektor k lokalizaci polohy a rozlišení kovových i nekovových předmětů a elektrického vedení např. ve zdi nebo za sádrokartonem, regulace citlivosti dvěma potenciometry nám umožní optimálním nastavení pro přesnější lokalizaci  a identifikaci předmětu, světelná indikace 3 páry LED i akustická signalizace. Dokáže identifikovat předměty v hloubce přes 2cm,  hloubka detekce závisí na vlastnosti zdiva a velikosti a vodivosti detekovaného předmětu. Nevýhodou je choulostivé nastavování citlivosti, které pro dosažení větší přesnosti musíte několikrát korigovat, což zpomaluje postup hledání.    Testováno v naší prodejně *****   

DR194  cena 

technická data

citlivost: :

 min 20 mm pod omítkou

kalibrace  

 ruční, potenciometrem

stranová přesnost  

 max +/- 2cm

indikace  

 8 LED a bzučák

provoz.teplota : 

 -7 až 50°C

napájení:  

 9 V baterie

rozměry : 

 223 x 92 x 45mm

tři druhy provozu:  Na nevodivé předměty (dřevěný sloupek) reaguje hlavně provoz 1, Na kovové předměty (dráty, armatury a trubky) reaguje provoz 1 i 2, na elektrické vedení pod napětím reagují všechny tři druhy provozu 1,2,3. Vylučovací metodou zjistíme charakter detekovaného předmětu.

popis činnosti:    přiložíme detektor na zeď a nastavíme optimální citlivost potenciometrem tak, aby se právě rozsvítila první zelená LED, pak krouživými pohyby posouváme po zkoumané ploše. Změna počtu rozsvícených LED indikuje anomálii. Posouváním detektoru zjistíme směr uložení anomálie, postupným přepínáním druhů provozu a reakcí na danou anomálii určíme charakter zkoumaného předmětu (trámek, drát-potrubí, elektrické vedení pod napětím) a postupným snižováním citlivosti upřesníme polohu vedení.


   DR217  detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech LCD

  Detektor kovů a nehomogenity s rezonanční cívkou je určen k hledání kov. i nekov. předmětů pod omítkou do hloubky asi 2cm,. najde např. dřevěný trámek za sádrokartonovou stěnou, drobné kovové předměty, kabely pod napětím. Přepínače funkcí: dřevo/kov a dva stupně citlivosti-HI/LOW. Indikace segmenty baragrafu na LCD displeji, také i akustická.

DR217  cena 

technická data

citlivost: :

 min 20 mm pod omítkou

kalibrace  

 automatická, tlačítkem

stranová přesnost  

 max +/- 2cm

indikace  

 LCD baragraf a bzučák

provoz.teplota : 

 -7 až 50°C

napájení:  

 9 V baterie

rozměry : 

 223 x 92 x 45mm

tři druhy provozu:  Na nevodivé předměty (dřevěný sloupek) reaguje hlavně provoz 1, Na kovové předměty (dráty, armatury a trubky) reaguje provoz 1 i 2, na elektrické vedení pod napětím reagují všechny tři druhy provozu 1,2,3. Vylučovací metodou zjistíme charakter detekovaného předmětu.


   PROLCD  detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech s LCD

  Elektronický lokalizační přístroj trámů, kovových výstuh a vedení s indikací elektrického napětí. Zabraňte chybným vrtáním škodám vzniklým navrtanou elektroinstalací. Pomocí tohoto přístroje je možné snadno a rychle lokalizovat trámy, kovové výztuže a vedení za stěnami, pod podlahou a ve stropech až do hloubky 1,9 nebo 3,8 cm, (má dva režimy skenování, StudScan a DeepScan). Přístroj navíc nabízí možnost automatické indikace elektrického vedení pod napětím. Použití: skenování zdi před vrtáním děr při zavěšování obrazů a regálů aj.

PROLCD  cena 

technická data

módy měření   

 StudScan a DeepScan

citlivost ve zdivu: :

 kov, dřevo 1,9 nebo až 3,8 cm

indikace napětí: :

 el.vedení pod napětím až 5 cm

kalibrace  

 automatická

indikace  

 LCD displej a bzučák

napájení:  

  9 V baterie

rozměry : 

 154 x 68 x 30 mm

 označovací paprsek SpotLite®
odolný proti stříkající vodě

módy hledání  

    vlastnosti a možnosti detekce
STUD SCAN    Vyhledání stropnic ve vnitřním zdivu, příčných nebo svislých trámů a sloupků v suchém zdivu (sádrokartonové desky, dřevěné trámy nebo jiné nekovové výztuže) až do maximální hloubky 1,9 cm.
 DEEP SCAN    Vyhledání stropnic ve vnitřním zdivu, příčných nebo svislých trámů a sloupků v suchém zdivu (sádrokartonové desky, dřevěné trámy nebo jiné nekovové výztuže) až do maximální hloubky 3,8 cm 
AC   

 Upozornění na vedení (kabelů) pod střídavým napětím (AC) přímo pod omítkou nebo pod dřevěnými panely či pod jinými nekovovými obklady až do maximální hloubky 5 cm. Pokud budou kabely uloženy v kovových krytech (v trubkách), pak je přístroj nerozezná (nerozená, že jsou pod napětím).


   PROSLZ  multifunkční detektor kov. i nekov. a el.vedení  ve zdech s LCD

     Multifunkční detektor s přehledným LCD displejem, vyhledáte a zaměříte ve zdi (pod omítkou), ve stropě v podlaze i pod dlaždicemi elektrická vedení a kabely (pod napětím i bez napětí). Dále slouží tento speciální detekční přístroj k vyhledávání dutin (dutých prostor pod omítkou), vodovodního nebo plynového potrubí, trubek topení včetně měděných trubek nebo ocelových výztuží v železobetonu (ocel pro betonářskou výztuž) jakož i kovových trámů (nosníků a sloupků), hřebíků z magnetických i nemagnetických kovů a dřevěných trámů do hloubky 38 mm až 76 mm.. (má čtyři režimy skenování, AC-Scan/StudScan/DeepScan/Metal-Scan). K provedení přesného zaměření těchto materiálů slouží patentované bodové světlo SpotLite®, které Vám označí hranu (okraj) vyhledaného (zaměřeného) objektu

PROSLZ  cena 

technická data

módy měření  

 AC-Scan, StudScan

 DeepScan, Metal-Scan

citlivost ve zdivu: :

 dřevo a dutiny 1,9 nebo 3,8 cm

 kov 3,8 nebo  7,6 cm

 el. vedení pod napětím až 5,1 cm

kalibrace  

 automatická

indikace  

 LCD displej a bzučák

napájení:  

  9 V baterie

rozměry : 

 160 x 80 x 34 mm

 označovací paprsek SpotLite®
odolný proti stříkající vodě

 

módy hledání  

    vlastnosti a možnosti detekce
STUD SCAN    Vyhledání stropnic ve vnitřním zdivu, příčných nebo svislých trámů a sloupků v suchém zdivu (sádrokartonové desky, dřevěné trámy nebo jiné nekovové výztuže) až do maximální hloubky 1,9 cm.
DEEP SCAN    Vyhledání stropnic ve vnitřním zdivu, příčných nebo svislých trámů a sloupků v suchém zdivu (sádrokartonové desky, dřevěné trámy nebo jiné nekovové výztuže) až do maximální hloubky 3,8 cm 
METAL SCAN    Vyhledání kovových objektů ve zdivu (kovové trubky ocelové výztuže atd.). Přístroj vyhledá kovové předměty ve všech nekovových materiálech (cihly, kámen, beton, plynobeton, mazanina, dřevo, sádrokartonové desky, keramické a minerální stavební materiály) až do maximální hloubky 7,6 cm (feromagnetické materiály, například ocel nebo železo) nebo do maximální hloubky 3,8 cm (neferomagnetické materiály, například měď nebo hliník).
AC SCAN  

 Vyhledání vedení (kabelů) se střídavým napětím (AC) přímo pod omítkou nebo pod dřevěnými panely či pod jinými nekovovými obklady až do maximální hloubky 5,1 cm. Pokud budou kabely uloženy v kovových krytech (v trubkách), pak je přístroj nerozezná (nerozená, že jsou pod napětím). V tomto případě použijte funkci „METAL SCAN“.


   STARF  detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech s kalibrací

  Velmi citlivý a přesný detektor s automatickou kalibrací k přesné lokalizaci polohy a rozlišení kovových i nekovových předmětů a elektrického vedení např. za sádrokartonem nebo ve zdi  do hloubky přes 6cm, má tři stupně citlivosti  a automatickou kalibraci, což zajišťuje velmi vysokou citlivost, přesnost a jednoduché ovládání. Má automatické vypínání, přepínač druhu provozu (vedení pod napětím a ostatní), přepínač pro 3 stupně citlivosti a tlačítko kalibrace. Má optickou indikaci pomocí 7 LED, indikaci vedení pod napětím a akustickou kontrolu bzučákem. Citlivost přístroje je závislá na vlastnostech zdiva a velikosti předmětu pod omítkou, větší předměty detekuje do větší hloubky. Výhodou přístroje je rychlá a trvalá změna citlivosti a automatická kalibrace dle potřeby, která zaručuje velmi vysokou stranovou přesnost.     Testováno v naší prodejně *****  

STARF  cena 

technická data

signalizace: 

 pomocí 7+1 LED a bzučáku.

citlivost ve zdivu: :

 dřevo, kov minimálně 2, 4 a 6cm

 el. vedení minimálně do 4cm

kalibrace  

 automatická

stranová přesnost  

 až několik mm

indikace  

 7 LED a bzučák

napájení:  

  9 V baterie

rozměry : 

 165 x 80 x 35 mm

  popis činnosti:  zapneme tlačítkem MODE a vybereme mód hledání (el. vedení nebo hledání kov. a nekov. předmětů), tlačítkem SET vybereme stupeň citlivosti (indikován dvojicí LED), dáme přístroj do výchozí polohy a stlačíme kalibrační tlačítko, zelená led nám potvrdí připravenost k provozu. Hledáme tak, že přístroj posouváme po zdi a očekáváme nějakou reakci, při zachycení předmětu se začnou rozsvěcet krajní diody, a čím blíže tím jich více svítí, max přiblížení je indikováno červenou LED uprostřed a akustickým signálem. Vhodným přepínáním (snižováním) citlivosti a spouštěním kalibrace dále zvyšujeme přesnost detekce předmětu až na několik milimetrů. Při hledání kabelů pod napětím přepneme do módu AC, kromě indikátoru LED se při přítomnosti napětí rozsvítí červený blesk a zazní bzučák. Pro správné hledání je nutné si nejprve přístroj vyzkoušet na stole a naučit se optimální manipulaci s přístrojem tak, že položíme různé testovací předměty a přístrojem pohybujeme nad nimi,  sledujeme, jak se přístroj chová a jakým způsobem co nejpřesněji lokalizovat polohu předmětu a na jakou vzdálenost reaguje.


   STARFP  detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech s kalibrací a LCD

  Velmi citlivý a přesný detektor s automatickou i manuální kalibrací k přesné lokalizaci polohy, rozlišení kovových i nekovových předmětů i elektrického vedení např. za sádrokartonem nebo ve zdi  do hloubky až 6cm, má proměnou citlivost - automatickou kalibraci, což zajišťuje velmi vysokou citlivost, přesnost a jednoduché ovládání. Má automatické vypínání, přepínač druhu provozu (vedení pod napětím a ostatní) a tlačítko kalibrace. Má optickou indikaci pomocí 7 LED a pro větší přesnost ještě stupnice LCD displeje s 2x 8 + 1 segment s indikaci vedení pod napětím a akustickou kontrolu bzučákem. Citlivost 0přístroje je závislá na vlastnostech zdiva a velikosti předmětu pod omítkou, větší předměty detekuje do větší hloubky. Výhodou přístroje je automatická změna citlivosti (kalibrace),  která zaručuje velmi vysokou stranovou přesnost. 

STARFP  cena 

technická data

signalizace: 

 pomocí 7+1 LED a bzučáku.

citlivost ve zdivu:  

 dřevo, kov 2 až 6cm

 el.vedení minimálně do 4cm

kalibrace  

 automat i manuál

stranová přesnost  

 až několik mm

indikace  

 7 LED a bzučáku.

 stupnice LCD (2x 8 segmentů+1)

napájení:  

  9 V baterie

rozměry : 

 180 x 85 x 38 mm

  popis činnosti:  zapneme tlačítkem MODE a vybereme mód hledání (el. vedení nebo hledání kov. a nekov. předmětů), přístroj dáme do výchozí polohy. Hledáme tak, že přístroj posouváme po zdi a očekáváme nějakou reakci, při zachycení předmětu se začnou rozsvěcet krajní diody a krajní segmenty LCD displeje, čím blíže, tím jich více svítí, max. přiblížení je indikováno také červenou LED uprostřed a akustickým signálem. Vhodným spínáním tlačítka kalibrace snižujeme citlivosti a zvyšujeme přesnost detekce předmětu až na několik milimetrů. Při hledání kabelů pod napětím přepneme do módu AC, kromě indikátoru LED se při přítomnosti napětí rozsvítí červený blesk a zazní bzučák. Pro správné hledání je nutné si nejprve přístroj vyzkoušet na stole a naučit se optimální manipulaci s přístrojem tak, že položíme různé testovací předměty a přístrojem pohybujeme nad nimi,  sledujeme, jak se přístroj chová a jakým způsobem co nejpřesněji lokalizovat polohu předmětu a na jakou vzdálenost reaguje.


   COMBIF  detektor kov. i nekov.předmětů a el.vedení  ve zdech s kalibrací a LCD

  Zařízení umožňuje vyhledávání kovových předmětů, jako jsou zbraně, rozvody tepla a vodovodní potrubí · Obsluha jedním tlačítkem pro přepínání režimů měření · Pokyny pro obsluhu na LCD displeji · Auto kalibrace: přístroj se po zapnutí přizpůsobí povrchu. · Auto Cal Plus: umožňuje zacílení objektů měření v Metal Scan režimu. · Akustický a optický signál pro hledání předmětů · Trvalé upozornění na přítomnost elektrického napětí ;Podsvícený displej.

COMBIF  cena 

technická data

signalizace: 

 pomocí 7+1 LED a bzučáku.

detekční hloubka kov  

 železné kovy  75 mm

 barevné kovy max.55 mm

detekční hloubka vodiče   

 pod napětím 40 mm

rozsah měření napětí  

 110V - 230V (50-60Hz)

kalibrace  

 automat i manuál

stranová přesnost  

 až několik mm

indikace  

 7 LED a bzučáku.

 stupnice LCD (2x 8 segmentů+1)

napájení:  

  9 V baterie

rozměry : 

 180 x 85 x 38 mm

  popis činnosti:  zapneme tlačítkem MODE a vybereme mód hledání (el. vedení nebo hledání kov. a nekov. předmětů), přístroj dáme do výchozí polohy. Hledáme tak, že přístroj posouváme po zdi a očekáváme nějakou reakci, při zachycení předmětu se začnou rozsvěcet krajní diody a krajní segmenty LCD displeje, čím blíže, tím jich více svítí, max. přiblížení je indikováno také červenou LED uprostřed a akustickým signálem. Při hledání kabelů pod napětím automatická detekce, kromě indikátoru LED se při přítomnosti napětí rozsvítí červený blesk a zazní bzučák. Pro správné hledání je nutné si nejprve přístroj vyzkoušet na stole a naučit se optimální manipulaci s přístrojem tak, že položíme různé testovací předměty a přístrojem pohybujeme nad nimi,  sledujeme, jak se přístroj chová a jakým způsobem co nejpřesněji lokalizovat polohu předmětu a na jakou vzdálenost reaguje.


   LMFPRO  detektor kov. předmětů a el.vedení ve zdech s kalibrací s LCD

  Tento výkonný detektor je vybaven senzory, které vyhledají ve zdivu (pod omítkou) nebo v podlahách kovové sloupky či trámy, elektrická vedení nebo vodovodní či plynová potrubí a určí jejich přesnou polohu a hloubku kovových předmětů. Tento přístroj dále vyhledá v hloubce až 75 mm (například pod omítkou) feromagnetické materiály (ocel, železo a jiné magnetické kovy,  žebrovanou ocel pro betonářskou výztuž atd.) jakož i nemagnetické kovy (například měděné trubky). Detektor s automatickou kalibrací a LCD displejem k přesné lokalizaci polohy, rozlišení ocelových trubek, betonářské oceli i měděných trubek a elektrického vedení za sádrokartonem nebo ve zdi  do hloubky přes 7,5cm, má zaměřovací kříž a automatickou kalibraci, což zajišťuje velmi vysokou citlivost, přesnost a jednoduché ovládání. Dokáže měřit hloubku předmětu nebo otvoru v krocích po 5mm, určit druh kovu a vyhledání elektrických kabelů. Má optickou indikaci stupnice LCD displeje, ikony detekovaného materiálu a akustickou kontrolu bzučákem. Dva druhy provozu: vyhledávání vedení pod napětím a detekci a rozlišení kovových předmětů.  Využití: výborné při vrtání do zdi, vyhneme se tak provrtání kabelů nebo vodovodních trubek

LMFPRO  cena 

technická data

signalizace: 

 stupnice LCD, LED a bzučák.

hloubka detekce: :

 železné předměty min.7,5cm

 dřevo, nekov předměty 5cm

 el.vedení minimálně do 4cm

kalibrace  

 automatická

přesnost zaměření  

 +/- 7 mm

stranová přesnost  

 až několik mm

indikace  

 LCD displej a bzučák

napájení:  

  9 V baterie

rozměry : 

 168 x 73 x 51 mm

  popis činnosti:  zapneme tlačítkem MODE a vybereme mód hledání (el. vedení nebo hledání kov. předmětů), tlačítkem SET vybereme požadovaný druh kov.objektu (ocelové trubky, stavební ocel nebo měděné trubky), ikona potvrdí nastavený režim, po stisknutí tlačítka CAL dojde po 2 sec. ke kalibraci a ikona potvrdí  připravenost k provozu. Posunujte pomalu detektorem na omítce (na stěně) tak dlouho (například doprava), dokud se na přístroji krátce nerozsvítí dioda LED uprostřed zaměřovacího kříže a dokud z přístroje nezazní krátký akustický signál. Jakmile se bude zaměřovací kříž detektoru nacházet přímo nad kovovým objektem, zobrazí se na displeji přístroje (na jeho sloupcovém diagramu) minimální změřená hloubka objeveného kovového objektu (například cca 25 mm), a trvale se rozsvítí dioda LED uprostřed zaměřovacího kříže a z přístroje se ozve nepřerušovaný akustický signál. Pokud je poloha nepřesná (příliš velká plocha), provedeme kalibraci v dané poloze a tím zvýšíme citlivost a upřesníme měření (zmenšíme detekovanou oblast). Toto můžeme vícekrát opakovat, dokud nedocílíme požadované přesnosti zaměření.


   ZMT6  PROFI detektor kovů ve zdech s LCD

   Profesionální přístroj k hledání kovu s ukazatelem hloubky. Automaticky rozlišuje mezi magnetovatelným (železnatým) a nemagnetovatelným (barevným) kovem. Přístroj je určen především pro vyhledávání trubek, armatur a kabelů. Pokud přístroj zaregistruje magnetický materiál (železo), zobrazí se ikona magnetu. Pokud je materiál nemagnetický, ikona je přeškrtnuta. Sloupcový indikátor nám ukazuje hloubku předmětu v cm nebo palcích - vzdálenost od plochy zdi k povrchu předmětu. Indikátor "+" nám ukazuje, že se přibližujeme k předmětu, indikace "-" nám indikuje směr od předmětu. Oddalování od předmětu je také indikováno akusticky 6x rychlým pípáním. Přístroj nereaguje na dřevěné trámy nebo PVC trubky.

ZMT6  cena 

technická data

módy měření  

 kov magnetický

 kov nemagnetický

citlivost ve zdivu: :

 15cm magnetický materiál(železo)

 15cm nemagnetický materiál(měď)

kalibrace  

 automatická

indikace  

 LCD stupnice a ikony, bzučák

napájení:  

  9 V baterie

rozměry : 

 251 x 109 x 63 mm

automatické vypnutí po 5 min.
odolný proti stříkající vodě
 funkce přístroje:  
Magnetický symbol je indikován, když přístroj registruje magnetický materiál jako je např. železo. Při registraci nemagnetického materiálu (např. mědi) bude magnetický symbol zobrazen přeškrtnutý. Žádný z těchto symbolů nebude zobrazen , pokud ZMT6 nezaregistruje nějaký kov v hloubce do 150 mm .
Sloupce grafické indikace hloubky ukazují hloubku cílového objektu v palcích nebo centimetrech. Začínají na spodním okraji displeje a vzrůstají s přibližováním ZMT6 ke kovovému materiálu. Hodnoty odpovídají hloubce povrchu kovového předmětu.
Plusové znaménko ukazuje, že se blížíte ke kov.předmětu, minusové, že se od něho vzdalujete, Když se s přístrojem pohybujete od cílového objektu, změní se plusové znaménko na mínus.
Přesnou polohu nalezeného objektu nám udává zaměřovací kříž (rysky) v horní části přístroje.multimetryměřící přístroje

Aktualizace stránky 08.11.2018  Všechny ceny byly aktualizovány a jsou s DPH