domů  >>  napáječe,adaptéry,měniče,zdroje  >>  laboratorní zdroje  >>

3. laboratorní zdroje kombinované AC / DC 
     1   2   3   4   5 

dolů


    kod    popis

cena s DPH

1

  S5359

 laboratorní zdroj  AC  DC   2 - 14V / 5A nestabilizované

2a

  S53111

 laboratorní zdroj  AC  DC   0 - 30V / max.10A nestabilizované

2b

  S53121

 laboratorní zdroj  AC  DC   0 - 25V / max.10A nestabilizované + 6V AC

3a

  EA3048

 laboratorní zdroj  AC  DC   0 - 30V / 5A nestabilizované

3b

  EA3050

 laboratorní zdroj  AC  DC   0 - 30V / 0-5A nebo 0-300V / 0,5A nestabilizované

4

  S5340

 laboratorní zdroj  AC  DC   2 - 12V / 3A stabilizované

5

  S534092

 laboratorní zdroj  AC  DC   0 - 30V / 0-5A stabilizované

6

  EA4000

 aboratorní zdroj 5 výstupů   AC  (0-24-130-260V) +  DC  0-32V / 0-5A stabilizované

 


 1   2a   2b   3a   3b   4   5   6 

S5359 S53111 S53121 EA3048 EA3050 S5340 S534092 EA4000

význam použitých zkratek  

   U   napětí    

V

  volty (jednotka napětí)     AC  střídavé (50Hz)
    I  proud  

 A

 ampéry (jednotka proudu)

  DC  stejnosměrné nestabilizované
P  výkon

 W

 waty (jednotka výkonu)

  DC  stejnosměrné stabilizované

  S5359   laboratorní zdroj AC/DC 2-14V / 5A
  Laboratorní síťový zdroj se skokově regulovatelným výstupním napětím AC i DC .Zdroj je tvořen galvanicky odděleným transformátorem se sedmi odbočkami. Otočným knoflíkem můžeme nastavit požadované střídavé (AC) napětí 2-4-6-8-10-12 nebo 14V, výstup 1 černé zdířky, ve zdroji je namontován též můstkový usměrňovač, který nám usměrní nastavené AC napětí na DC, které je přiváděno na červenou (+) a modrou (-) zdířku.. Pozor, výstupní DC napětí není stabilizované ani vyhlazené, pouze usměrněné a nehodí se pro napájení některých elektronických přístrojů, např. zesilovačů bez stabilizátoru napětí. Vhodný pro pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory ap. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře, výstupní bezpečnostní zapuštěné zdířky 4mm.

S5359  cena

technická data

 napájení     230V/AC  max.příkon 75W
počet výstupů    2   (1x AC, 1x DC)
1.výstup  AC    AC   2-4-6-8-10-12-14V / max.5A
 bezpečnostní zdířky  černá / černá
2.výstup  DC    DC   2-4-6-8-10-12-14V  / max.5A
 bezpečnostní zdířky  modrá / červená
 rozměry (š,v,h)    140 x 130 x 210 mm
hmotnost    3 kg

 Poznámka:

napětí nastavitelné přepínačem po skocích 2V
velikost nastaveného napětí je spojené pro AC i DC
jištěno tavnou pojistkou 5A na předním panelu

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití

 •  1. Zdroj skokově regulovatelného pulsního DC napětí od 2 do 14V 

 •  2. Zdroj skokově regulovatelného AC napětí od 2 do 14V 

Tento zdroj není vhodný pro napájení spotřebičů vyžadující stabilizované a perfektně vyhlazené stejnosměrné napětí


  S53111   laboratorní zdroj AC/ DC 0 30V / 10A
  Laboratorní síťový zdroj s výstupním napětím 0 až 30V AC i DC pro maximální zatížení do 10 A.  Zdroj má společný knoflík regulátoru, kterým ovládáme regulační transformátor a tím měníme výstupní napětí na výstupních zdířkách AC (černá/černá - střídavé napětí). K výstupu AC je připojen můstkový usměrňovač s filtračním kondenzátorem a připojen na svorky DC (červená/modrá). Tímto způsobem dostaneme stejnosměrné nestabilizované napětí. Výstup je jištěn proti přetížení jističem 10A. Napětí nám ukazuje ručkový voltmetr. Vhodný pro nejrůznější pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory aj. DC výstup je vhodný i pro napájení nejrůznější elektroniky, např.i zesilovačů.. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře.

 

 

S53111  cena

technická data

 napájení    230V/AC 
počet výstupů    2   (1x AC, 1x DC)
výstup  AC    AC   0 - 30V  / max.10A
 zdířky  černá / černá
výstup  DC    DC   0 - 30V  / max.10A
 zdířky  modrá / červená
stabilita napětí    nestabilizováno
provozní teplota    0 - 50°C
 rozměry (š,v,h)    260 x 140 x 250 mm
krytí     IP30
hmotnost     12 kg
společný regulátor  napětí AC/DC
2 páry výstupních zdířek AC + DC
proudový automatický jistič 10A
ručkový voltmetr pro aktuální hodnoty

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití

 •  1. Zdroj regulovatelného AC napětí od 0 do 30 V (max. zatížení 10 A)

 •  2. Zdroj regulovatelného nestabilizovaného DC napětí od 0 do 30 V (max. zatížení 10 A) 

Tento zdroj není vhodný pro napájení spotřebičů vyžadující stabilizované a perfektně vyhlazené stejnosměrné napětí


  S53121   laboratorní zdroj AC/ DC 0-25V / 10A + 6V AC 5A
  Laboratorní síťový zdroj s výstupním napětím 0 až 25V AC i DC pro maximální zatížení do 10 A.  Zdroj má společný knoflík regulátoru, kterým ovládáme regulační transformátor a tím měníme výstupní napětí na výstupních zdířkách AC (černá/černá - střídavé napětí). K výstupu AC je připojen můstkový usměrňovač s filtračním kondenzátorem a připojen na svorky DC (červená/modrá). Tímto způsobem dostaneme stejnosměrné nestabilizované napětí. Výstup je jištěn proti přetížení jističem 10A. Napětí i proud nám ukazují ručkové přístroje, ručkový voltmetr a ampérmetr Navíc má ještě jeden kanál - pevné napětí 6V AC. Jištění výstupů 10A a 5A jističem.Vhodný pro nejrůznější pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory aj. DC výstup je vhodný i pro napájení nejrůznější elektroniky, např.i zesilovačů.. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře.

S53121  cena

technická data

 napájení    230V/AC  (klasický transformátor)
počet výstupů    3   (2x AC, 1x DC)
1. výstup  AC    AC   0 - 25V / max.10A
 bezpečnostní zdířky  černá / černá
2. výstup  DC    DC   0 - 25V   / max.10A
 bezpečnostní zdířky  modrá / červená
 nestabilizováno
3. výstup AC     AC  6V  / max.5A pevné napětí
 bezpečnostní zdířky  černá / černá
stabilita napětí    nestabilizováno
provozní teplota    0 - 50°C
 rozměry (š,v,h)    260 x 150 x 220 mm
krytí     IP30
hmotnost     10 kg
společný regulátor  napětí AC/DC
3 páry bezpečnostních výstupních zdířek AC + DC
proudové automatické jističe 10A+ 5A
ručkový voltmetr i ampérmetr pro regulované výstupy

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití

 •  1. Zdroj regulovatelného střídavého (AC) napětí od 0 do 25 V (max. zatížení 10 A)

 •  2. Zdroj regulovatelného stejnosměrného nestabilizovaného (DC) napětí od 0 do 25 V (max. zatížení 10 A)

 •  3. Zdroj střídavého (AC) napětí 6V do 5A

 •  3. Při seriovém zapojení zdroj regulovatelného AC napětí (0-25V ) +/- 6V do 5A

 poznámka:  výstupy 1(AC) a 2(DC) nemůžete používat současně jako dvě samostatné výstupy, neboť jsou propojené dle schématu. To znamená, že připojíme buď spotřebič na stejnosměrné nebo střídavé napětí.

Tento zdroj není vhodný pro napájení spotřebičů vyžadující stabilizované a perfektně vyhlazené stejnosměrné napětí


  EA3048  regulovatelný laboratorní zdroj AC/DC 0-30V / 5A
   Univerzální přístroj nabízí řešení pro všeobecnou oblast laboratoří a dílen. Má dva výstupy a umí stejnosměrné i střídavé napětí nastavitelné v rozmezí  0 až 30V  Výstup DC je odebírán přes usměrňovač a získáte tak pulzní stejnosměrné napětí, přepínačem můžete připojit filtrační kondenzátor pro vyhlazení výstupního DC napětí. Výstupní hodnoty jsou zobrazovány na dvou velkých 3místných displejích LED (voltmetr a ampérmetr). Volba zobrazení přepínačem AC/DC. Výstupní svorky 4mm,  červená a černá DC, 2x zelená AC. Regulace je společná jedním knoflíkem pro AC i DC výstup.

EA3048  cena

technická data

 napájení    230V/ AC 150W
počet výstupů     (DC černá/červená + AC zelené)
1. výstup  DC    DC   0 - 25V  / max.10A
 zdířky  černáá / červená
2. výstup  AC    AC   0 - 25V  / max.10A
 zdířky  zelená / zelená
 rozměry (š,v,h)    280 x 128 x 195 mm
 hmotnost    12 kg

 Poznámka:

regulace stejnosměrného i střídavého napětí
odpojitelná filtrace pro DC výstup
LCD displej pro napětí i proud
tepelná pojistka proti přetížení

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. Zdroj regulovatelného střídavého napětí 0 až 30V AC max 5A AC

 •  2. Zdroj regulovatelného stejnosměrného pulzního napětí 0 až 30V max.5A

 •  3. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 30V DC max.5A DC

Tento zdroj není vhodný pro napájení spotřebičů vyžadující stabilizované a perfektně vyhlazené stejnosměrné napětí


  EA3050 rregulovatelný laboratorní zdroj AC/DC 0-30V nebo 0-300V / 0-5A
   Univerzální přístroj  má dva výstupy a umí stejnosměrné i střídavé napětí nastavitelné v rozmezí  0 až 30V nebo 0 až 300V. Rozsah se přepíná přepínačem.  Výstupní hodnoty napětí a proudu jsou zobrazovány na dvou velkých 3místných displejích LED (voltmetr a ampérmetr). Výstupní svorky 4mm, výstup DC červená a černá, výstup AC 2x zelená (nebo černá). Plynulá regulace napětí. Výstup DC může být buď pulzní (bez filtrace) nebo s připojenpu filtrací-kondenzátorem, volba přepínačem.

EA3050  cena

technická data

 napájení    230V/ AC 300W
počet výstupů     (DC černá/červená + AC 2x zelené)
přepínač rozsahů    dva rozsahy 0 - 30V nebo 0 - 300V
plynulá regulace    0 - 30V nebo 0 - 300V
1.výstup AC    AC  0 - 30V/ max. 5A
 AC  0 - 300V/  max. 0,5A
2.výstup DC    DC  0 - 30V/  max. 5A
 DC  0 - 300V/  max. 0,5A
výstup DC    pulzní nebo s filtrací
 rozměry(š,v,h)    280 x 128 x 195 mm
 hmotnost    15 kg

 Poznámka

regulace střídavého napětí 0-30V (0-300V)
regulace stejnosměrného napětí  0-30V (0-300V)
stejnosměrné napětí pulzní nebo s filtrací
vypínač pro filtrační kondenzátor zap / vyp
LCD displej pro napětí i proud

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. Zdroj regulovatelného střídavého napětí 0 až 30V AC max 5A

 •  2. Zdroj regulovatelného střídavého napětí 0 až 300V AC max 0,5A

 •  3. Zdroj regulovatelného stejnosměrného pulzního napětí 0 až 30VDC, max 5A

 •  4. Zdroj regulovatelného stejnosměrného pulzního napětí 0 až 300VDC, max 0, 5A

 •  5. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 30VDC, max 5A

 •  6. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 300VDC, max 0, 5A

Tento zdroj není vhodný pro napájení spotřebičů vyžadující stabilizované a perfektně vyhlazené stejnosměrné napětí


  S5340   laboratorní zdroj AC/ DC 2-12V / 3A
  Laboratorní síťový zdroj s výstupním napětím AC i DC do 12V .Zdroj je rozdělen na dvě části, DC a AC. Ve stejnosměrné stabilizované DC části je regulátor napětí a regulátor proudu, u kterých je kontrolka přetížení, dále se zde nachází ručkové měřící přístroje - voltmetr a ampérmetr, pod kterými je vyveden DC výstup, červená (+) a modrá (-) zdířky. Jištění této části je nastavitelným omezením proudu do.3A. Druhá část zdroje, střídavé AC části, je galvanicky oddělený transformátor s pěti odbočkami.0-3-6-9-12V vyvedenými na pět černých bezpečnostních zdířek. Jištění tohoto výstupu je tepelným elektromagnetickým jističem. Při přetížení dojde k vypnutí. Opětné zapnutí je možné tlačítkem po vychladnutí  tepelného jističe. Jištění vstupní části 230V je běžnou tavnou pojistkou.

Vhodný pro nejrůznější pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory aj. DC stabilizovaný výstup je vhodný i pro napájení nejrůznější elektroniky, např.i zesilovačů.. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře, výstupní bezpečnostní zapuštěné zdířky 4mm.

S5340  cena

technická data

 napájení     230V/AC  max. příkon 72W
počet výstupů    2  (1x DC + AC výstup má 5 odboček)
1.výstup  DC   DC   0 - 12V  / 0 - 3A  stabilizované
  bezpečnostní zdířky  modrá / červená
stabilita výstupu DC    napětí 20 mV, proud 5 mA
zvlnění výstupu DC    napětí 2 mV, proud 2 mA
2.výstupy AC    AC   3- 6- 9- 12V / max.3A
 5x bezpečnostní zdířky  černé
provozní podmínky    provozní teplota 0 až 35 °C
 relativní vlhkost (Rh) max. 85%
rozměry    260 x 140 x 230 mm
hmotnost    7,2  kg
vyhovuje normě     DIN VDE 0551, 0875 část 11
 EN 61010; 61558-2-4, 61000-6-3; 61000-6-2
plynule nastavitelné DC napětí i proud
5x bezpečnostní zdířka pro AC,  2x pro DC výstup
vestavěný ampérmetr a voltmetr pro DC hodnoty

   

    použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití
  1.   Zdroj  DC  regulovatelného stabilizovaného napětí od 0 do 12V 
  2.   Zdroj  DC  regulovatelného stabilizovaného konstantního proudu od 0 do 3A
  3.   Zdroj  DC  regulovatelného stabilizovaného napětí 0 až 12V s proudovým omezením 0 až 3A
  4.   Zdroj  AC  napětí 3V / max. 3A
  5.   Zdroj  AC  napětí 6V / max. 3A
  6.   Zdroj  AC  napětí 9V / max. 3A
  7.   Zdroj  AC  napětí 12V / max.3A

 

jištění:

 DC    výstup:   elektronické omezením proudu (zkratu vzdorné), 
 AC   výstupy:  jištěny elekromagnetickým tepelným jističem - aktivuje se při přetížení

Tento zdroj je vhodný i pro napájení spotřebičů vyžadující stabilizované a perfektně vyhlazené stejnosměrné napětí


  S534092 rregulovatelný laboratorní zdroj AC/DC 0-30V / 0-5A
  Univerzální zdroj pro školy a technická pracoviště, má dva výstupy (DC a AC). 1. výstup DC: plynule nastavitelné stejnosměrné (DC) stabilizované napětí  0-30V a plynule nastavitelné omezení proudu 0-5A. Nastavení se provádí dvěma potenciometry. Výstup +/- na zdířkách 4mm (červená a černá). Napětí i proud je zobrazen současně na dvou LCD displejích. Jištění DC výstupu nastavitelným proudovým omezením. 2. výstup AC má nastavitelné střídavé (AC) napětí 0-30V a max. proud až 5A. Jištění AC výstupu proti přetížení proudovým elektromagnetickým a tepelným jističem. Výstupní zdířky 4mm (černé), Současné zobrazení AC napětí i AC proudu na dvou LCD displejích. 

 

S534092  cena

technická data

 napájení    230V/ AC, max.300W
displej    LCD pro napětí a proud  DC i AC
počet výstupů    2  (1x AC + 1x DC)
1.výstup     DC   0 - 30V stabilizované
 DC   0 - 5A (omezení proudu)
stabilita DC napětí     při zatížení  0 - 100%   = 20 mV
zbytkové DC zvlnění    Ueff  = 2 mV
stabilita DC proudu    při zatížení  0 - 100%   =  20 mA
2.výstup    AC  0 - 30V /  max. proud 5A
jištění výstupu    termo-automatický jistič v AC větvi
Stupeň ochrany     třída IP 30 / I
 rozměry(š,v,h)    360 x 150 x 230 mm
 hmotnost    12,5 kg

 Poznámka

regulace stejnosměrného napětí i proudu
regulace střídavého napětí s proudovou ochranou
LCD displej pro napětí i proud pro každý výstup

   

    použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití
  1.   Zdroj  DC  regulovatelného stabilizovaného napětí od 0 do 30V 
  2.   Zdroj  DC  regulovatelného stabilizovaného konstantního proudu od 0 do 5A
  3.   Zdroj  DC  regulovatelného stabilizovaného napětí 0 až 30V s proudovým omezením 0 až 5A
  4.   Zdroj  AC  regulovatelného střídavého napětí 0 až 30V AC max 5A AC

  

jištění:

 DC    výstup:   elektronické omezením proudu (zkratu vzdorné), 
  AC   výstupy:   jištěny elekromagnetickým tepelným jističem - aktivuje se při přetížení

Tento zdroj je vhodný i pro napájení spotřebičů vyžadující stabilizované a perfektně vyhlazené stejnosměrné napětí


  EA4000  rregulovatelný laboratorní zdroj 5 výstupů AC 0- 260V, DC 0-32V
  univerzálně použitelný síťový přístroj, obsahuje galvanicky oddělený transformátor s výstupem 230V, další regulační transformátor pro variabilní výstupní napětí  0-260 V/AC se dvěma rozsahy (0-130V a 130-260V/AC), volba přepínačem. Výstupy AC jsou k dispozici na zástrčkách s ochranným kontaktem Schuko. Dále má šroubovákem nastavitelný výstup 3 - 6V DC, Dále plynule regulovatelný výstup 0-32V DC s plynule nastavitelným omezením proudu a dále pevné výstupy 3-12-18-24V AC. Nízkonapěťové vstupy jsou vyvedeny na zdířky 4mm. Pro zobrazení regulovaného AC i DC napětí a odebíraného AC i DC proudu slouží čtyři digitální tříciferné displeje LCD. Výstupy jsou jištěny tavnými pojistkami. Vhodný pro výzkum, školy, laboratoře a dílny. Pro připojení českých síťových konektorů-zástrček s nulovacím kolíkem je nutné zakoupit redukci SCHUKO/CZ nebo univerzální zástrčku

EA4000  cena

technická data 

 napájení    230V/AC  1400W
počet výstupů    5   (2x DC + 3x AC)
 výstup 1   AC   230V / 2A
 výstup 2   AC  0 - 260V  / 3A
 výstup 3   DC  3 - 6V / 2A (např.5V pro IC)
 výstup 4   DC  0 - 32V /  0-5A
 výstup 5   AC   3 - 12 - 18 - 24V / 2A
 rozměry š,v,h    480 x 180 x 270 mm
hmotnost    40 kg

 Poznámka:

regulační transformátor galvanicky oddělen
všechny výstupy jištěné tavnými pojistkami
dvojice voltmetru i ampérmetru pro AC i DC
 upřesnění jednotlivých výstupů
 výstupy                napětí / proud  popis
1.  zásuvka SCHUKO  AC   230V / 2A  galvanicky oddělený výstup od sítě
2.  zásuvka SCHUKO  AC   0 - 130V / 3A    galvanicky oddělený regulační transformátor, přepínání dva rozsahy
 AC   130 - 260V / 3A
3.  zdířka červená/černá  DC   3 -  6V  / 2A  výstupní napětí stabilizované nastavitelné šroubovákem (např. 5V)
4. zdířka červená/černá  DC   0 - 32V/  0 - 5A  regulovatelné stabilizované napětí s regulací omezení max. proudu
5.  zdířky 5x zelená  AC   3-12-18-24V / 2A  výstupní svorky (5x) s pevným napětím (odbočky transformátoru)
  

použití: vhodný pro výzkum, školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. síťový oddělovací transformátor pro napětí 230V/AC / 2A

 •  2. Regulační transformátor 0-130V/AC / 3A

 •  3. Regulační transformátor 130-260V/AC / 3A

 •  4. Zdroj nastavitelného stabilizovaného napětí v rozmezí 3-6V/DC/ 2A

 •  5. Zdroj regulovatelného stabilizovaného napětí 0- 32V/DC 

 •  6. Zdroj regulovatelného konstantního proudu  0- 5A/DC

 •  7. Zdroj regulovatelného napětí 0- 32V DC s proudovým omezením 0- 5A DC

 •  8. Zdroj čtyř seriových AC napětí 3 / 12 / 18 / 24V/AC proti první zdířce,

 •  9.  dále 6 / 9 / 15 / 21 a 2x12 s odbočkou uprostřed při použití různé kombinace jednotlivých AC zdířek

jištění:

DC výstup:   elektronické omezením proudu (zkratu vzdorné), jištění tavnými pojistkami
AC výstupy:   jištěny elekromagnetickým tepelným jističem - aktivuje se při přetížení

Tento zdroj je vhodný i pro napájení spotřebičů vyžadující stabilizované a perfektně vyhlazené stejnosměrné napětí

domů  >>  napáječe,adaptéry,měniče,zdroje  >>  laboratorní zdroje  >>