domů  >>  napáječe,adaptéry,měniče,zdroje  >>  laboratorní zdroje  >>

3. laboratorní zdroje kombinované AC / DC 
     1   2   3   4   5 

dolů


    kod    popis

cena s DPH

1

  S5359

 laboratorní zdroj  AC  DC   2-14V / 5A nestabilizované

2a

  S53111

 laboratorní zdroj  AC  DC   0-30V / max.10A nestabilizované

3a

  S53121

 laboratorní zdroj  AC  DC   0-25V / max.10A nestabilizované + 6V AC

3b

  S5340

 laboratorní zdroj  AC  DC   2-12V / 3A stabilizované

4a

  EA3048

 regulovatelný laboratorní zdroj  AC  DC   0-30V / 5A nestabilizované

4b

  EA3050

 regulovatelný laboratorní zdroj  AC  DC   0-30V / 0-5A nebo 0-300V / 0,5A nestabilizované

5

  S534092

 regulovatelný laboratorní zdroj  AC  DC   0-30V / 0-5A stabilizované

6

  EA4000

 regulovatelný laboratorní zdroj 5 výstupů   AC  (0-24-130-260V) +  DC  0-32V / 0-5A stabilizované

 


 1   2a   3a   3b   4a   4b   5   6 

S5359 S53111 S53121 S5340 EA3048 EA3050 S534092 EA4000

význam použitých zkratek  

   U   napětí    

V

  volty (jednotka napětí)     AC  střídavé (50Hz)
    I  proud  

 A

 ampéry (jednotka proudu)

  DC  stejnosměrné nestabilizované
P  výkon

 W

 waty (jednotka výkonu)

  DC  stejnosměrné stabilizované

  S5359   laboratorní zdroj AC/DC 2-14V / 5A
  Laboratorní síťový zdroj se skokově regulovatelným výstupním napětím AC i DC .Zdroj je tvořen galvanicky odděleným transformátorem se sedmi odbočkami. Otočným knoflíkem můžeme nastavit požadované střídavé (AC) napětí 2-4-6-8-10-12 nebo 14V, výstup 1 černé zdířky, ve zdroji je namontován též můstkový usměrňovač, který nám usměrní nastavené AC napětí na DC, které je přiváděno na červenou (+) a modrou (-) zdířku.. Pozor, výstupní DC napětí není stabilizované ani vyhlazené, pouze usměrněné a nehodí se pro napájení některých elektronických přístrojů, např. zesilovačů bez stabilizátoru napětí. Vhodný pro pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory ap. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře, výstupní bezpečnostní zapuštěné zdířky 4mm.

S5359  cena

technická data

 napájení     230V/AC  max.příkon 75W
počet výstupů    2   (1x AC, 1x DC)
výstup  AC     2-4-6-8-10-12-14V  AC  / max.5A
 bezpečnostní zdířky  černá / černá
výstup  DC     2-4-6-8-10-12-14V  DC  / max.5A
 bezpečnostní zdířky  modrá / červená
 rozměry (š,v,h)    140 x 130 x 210 mm
hmotnost    3 kg

 Poznámka:

napětí nastavitelné přepínačem po skocích 2V
velikost nastaveného napětí je spojené pro AC i DC
jištěno tavnou pojistkou 5A na předním panelu

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití

 •  1. Zdroj skokově regulovatelného pulsního DC napětí od 2 do 14V 

 •  2. Zdroj skokově regulovatelného AC napětí od 2 do 14V 


  S53111   laboratorní zdroj AC/ DC 0 30V / 10A
  Laboratorní síťový zdroj s výstupním napětím 0 až 30V AC i DC pro maximální zatížení do 10 A.  Zdroj má společný knoflík regulátoru, kterým ovládáme regulační transformátor a tím měníme výstupní napětí na výstupních zdířkách AC (černá/černá - střídavé napětí). K výstupu AC je připojen můstkový usměrňovač s filtračním kondenzátorem a připojen na svorky DC (červená/modrá). Tímto způsobem dostaneme stejnosměrné nestabilizované napětí. Výstup je jištěn proti přetížení jističem 10A. Napětí nám ukazuje ručkový voltmetr. Vhodný pro nejrůznější pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory aj. DC výstup je vhodný i pro napájení nejrůznější elektroniky, např.i zesilovačů.. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře.

 

 

 

S53111  cena

technická data

 napájení    230V/AC 
počet výstupů    2   (1x AC, 1x DC)
výstup  AC     0 - 30V  AC   / max.10A
 zdířky  černá / černá
výstup  DC     0 - 30V  DC   / max.10A
 zdířky  modrá / červená
stabilita napětí    nestabilizováno
provozní teplota    0 - 50°C
 rozměry (š,v,h)    260 x 140 x 250 mm
krytí     IP30
hmotnost     12 kg
společný regulátor  napětí AC/DC
2 páry výstupních zdířek AC + DC
proudový automatický jistič 10A
ručkový voltmetr pro aktuální hodnoty

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití

 •  1. Zdroj regulovatelného AC napětí od 0 do 30 V (max.zatížení 10 A)

 •  2. Zdroj regulovatelného nestabilizovaného DC napětí od 0 do 30 V (max.zatížení 10 A)  S53121   laboratorní zdroj AC/ DC 0-25V / 10A + 6V AC 5A
  Laboratorní síťový zdroj s výstupním napětím 0 až 25V AC i DC pro maximální zatížení do 10 A.  Zdroj má společný knoflík regulátoru, kterým ovládáme regulační transformátor a tím měníme výstupní napětí na výstupních zdířkách AC (černá/černá - střídavé napětí). K výstupu AC je připojen můstkový usměrňovač s filtračním kondenzátorem a připojen na svorky DC (červená/modrá). Tímto způsobem dostaneme stejnosměrné nestabilizované napětí. Výstup je jištěn proti přetížení jističem 10A. Napětí i proud nám ukazují ručkové přístroje, ručkový voltmetr a ampérmetr Navíc má ještě jeden kanál - pevné napětí 6V AC. Jištění výstupů 10A a 5A jističem.Vhodný pro nejrůznější pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory aj. DC výstup je vhodný i pro napájení nejrůznější elektroniky, např.i zesilovačů.. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře.

S53121  cena

technická data

 napájení    230V/AC 
počet výstupů    3   (2x AC, 1x DC)
1. výstup  AC     0 - 25V  AC   / max.10A
 bezpečnostní zdířky  černá / černá
2. výstup  DC     0 - 25V  DC   / max.10A
 bezpečnostní zdířky  modrá / červená
stabilita napětí    nestabilizováno
3. výstup AC     6V  AC   / max.5A pevné napětí
 bezpečnostní zdířky  černá / černá
stabilita napětí    nestabilizováno
provozní teplota    0 - 50°C
 rozměry (š,v,h)    260 x 150 x 220 mm
krytí     IP30
hmotnost     10 kg
společný regulátor  napětí AC/DC
3 páry bezpečnostních výstupních zdířek AC + DC
proudové automatické jističe 10A+ 5A
ručkový voltmetr i ampérmetr pro regulované výstupy

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití

 •  1. Zdroj regulovatelného AC napětí od 0 do 25 V (max.zatížení 10 A)

 •  2. Zdroj regulovatelného nestabilizovaného DC napětí od 0 do 25 V (max.zatížení 10 A)

 •  3. Zdroj AC napětí 6V do 5A

 •  3. Při serijovém zapojení zdroj regulovatelného AC napětí (0-25V ) +6V do 5A


  S5340   laboratorní zdroj AC/ DC 2-12V / 3A
  Laboratorní síťový zdroj s výstupním napětím AC i DC do 12V .Zdroj je rozdělen na dvě části, DC a AC. Ve stejnosměrné stabilizované DC části je regulátor napětí a regulátor proudu, u kterých je kontrolka přetížení, dále se zde nachází ručkové měřící přístroje - voltmetr a ampérmetr, pod kterými je vyveden DC výstup, červená (+) a modrá (-) zdířky. Jištění této části je nastavitelným omezením proudu do.3A. Druhá část zdroje, střídavé AC části, je galvanicky oddělený transformátor s pěti odbočkami.0-3-6-9-12V vyvedenými na pět černých bezpečnostních zdířek. Jištění tohoto výstupu je tepelným elektromagnetickým jističem. Při přetížení dojde k vypnutí. Opětné zapnutí je možné tlačítkem po vychladnutí  tepelného jističe. Jištění vstupní části 230V je běžnou tavnou pojistkou.

Vhodný pro nejrůznější pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory aj. DC stabilizovaný výstup je vhodný i pro napájení nejrůznější elektroniky, např.i zesilovačů.. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře, výstupní bezpečnostní zapuštěné zdířky 4mm.

S5340  cena

technická data

 napájení     230V/AC (+6/-10%)  max.příkon 72W
počet výstupů    2  ( (1x DC + AC výstup má 5 odboček)
1.výstup  DC    0 - 12V  DC   / 0 - 3A  stabilizované
  bezpečnostní zdířky  modrá / červená
stabilita výstupu DC    napětí 20 mV, proud 5 mA
zvlnění výstupu DC    napětí 2 mV, proud 2 mA
2.výstupy AC     3 AC   max.3A
  6V  AC   max.3A
  9V  AC  max.3A
 12V  AC   max.3A
 rozměry (š,v,h)    5x bezpečnostní zdířky  černé
jištění     výstup DC - zkratu odolný (proud.omezení)
 výstup AC jištěn automat. tepelným jističem
 vstup 230V AC jištěno tavnou pojistkou 
provozní podmínky    provozní teplota 0 až 35 °C
 relativní vlhkost (Rh) max. 85%
rozměry    260 x 140 x 230 mm
hmotnost    7,2  kg
vyhovuje normě     DIN VDE 0551, 0875 část 11
 EN 61010; 61558-2-4, 61000-6-3; 61000-6-2
plynule nastavitelné DC napětí i proud
5 bezpečnostní zdířek pro AC napětí, 2 pro DC výstup
vestavěný ampérmetr a voltmetr pro aktuální hodnoty DC

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití

 •  1. Zdroj regulovatelného stabilizovaného napětí DC od 0 do 12V 

 •  2. Zdroj regulovatelného konstantního proudu DC od 0 do 3A

 •  3. Zdroj regulovatelného DC napětí 0 až 12Vs proudovým omezením 0 až 3A

 •  4. Zdroj AC napětí 3V do 3A

 •  5. Zdroj AC napětí 6V do 3A

 •  6. Zdroj AC napětí 9V do 3A

 •  7. Zdroj AC napětí 12V do 3A

 jičtění:   DC výstupy omezením proudu (zkratu vzdorné), AC výstupy jištěny elekromagnetickým tepelným jističem - aktivuje se při přetížení


  EA3048  regulovatelný laboratorní zdroj AC/DC 0-30V / 5A
   Univerzální přístroj nabízí řešení pro všeobecnou oblast laboratoří a dílen. Má dva výstupy a umí stejnosměrné i střídavé napětí nastavitelné v rozmezí  0 až 30V  Výstup DC je odebírán přes usměrňovač a získáte tak pulzní stejnosměrné napětí, přepínačem můžete připojit filtrační kondenzátor pro vyhlazení výstupního DC napětí. Výstupní hodnoty jsou zobrazovány na dvou velkých 3místných displejích LED (voltmetr a ampérmetr). Volba zobrazení přepínačem AC/DC. Výstupní svorky 4mm,  červená a černá DC, 2x zelená AC. Regulace je společná jedním knoflíkem pro AC i DC výstup.

EA3048  cena

technická data

 napájení    230V/ AC 150W
počet výstupů     (DC černá/červená + AC zelené)
1. výstup  DC     0 - 25V  DC   / max.10A
 zdířky  černáá / červená
2. výstup  AC     0 - 25V  AC   / max.10A
 zdířky  zelená / zelená
 rozměry (š,v,h)    280 x 128 x 195 mm
 hmotnost    12 kg

 Poznámka:

regulace stejnosměrného i střídavého napětí
odpojitelná filtrace pro DC výstup
LCD displej pro napětí i proud
tepelná pojistka proti přetížení

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. Zdroj regulovatelného střídavého napětí 0 až 30V AC max 5A AC

 •  2. Zdroj regulovatelného stejnosměrného pulzního napětí 0 až 30V max.5A

 •  3. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 30V DC max.5A DC


  EA3050 rregulovatelný laboratorní zdroj AC/DC 0-30V nebo 0-300V / 0-5A
   Univerzální přístroj  má dva výstupy a umí stejnosměrné i střídavé napětí nastavitelné v rozmezí  0 až 30V nebo 0 až 300V. Rozsah se přepíná přepínačem.  Výstupní hodnoty napětí a proudu jsou zobrazovány na dvou velkých 3místných displejích LED (voltmetr a ampérmetr). Výstupní svorky 4mm, DC červená a černá, AC 2x zelená (nebo černá). Plynulá regulace napětí. Výstup DC může být buď pulzní (bez filtrace) nebo s připojenpu filtrací-kondenzátorem, volba přepínačem.

EA3050  cena

technická data

 napájení    230V/ AC 300W
počet výstupů     (DC černá/červená + AC zelené)
přepínač rozsahů    dva rozsahy 0 - 30V nebo 0 - 300V
plynulá regulace    0 - 30V nebo 0 - 300V
výstup DC    0 - 30V/  DC  max. 5A
 0 - 300V/  DC  max. 0,5A
výstup DC    pulzní nebo s filtrací
výstup AC    0 - 30V/  AC  max. 5A
 0 - 300V/  AC  max. 0,5A
 rozměry(š,v,h)    280 x 128 x 195 mm
 hmotnost    15 kg

 Poznámka

regulace střídavého napětí 0-30V (0-300V)
regulace stejnosměrného napětí  0-30V (0-300V)
stejnosměrné napětí pulsní nebo s filtrací
filtrační kondenzátor zap / vyp
LCD displej pro napětí i proud

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. Zdroj regulovatelného střídavého napětí 0 až 30V AC max 5A

 •  2. Zdroj regulovatelného střídavého napětí 0 až 300V AC max 0,5A

 •  3. Zdroj regulovatelného stejnosměrného pulzního napětí 0 až 30VDC, max 5A

 •  4. Zdroj regulovatelného stejnosměrného pulzního napětí 0 až 300VDC, max 0, 5A

 •  5. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 30VDC, max 5A

 •  6. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 300VDC, max 0, 5A


  S534092 rregulovatelný laboratorní zdroj AC/DC 0-30V / 0-5A
  Univerzální zdroj pro školy a technická pracoviště, má dva výstupy (DC a AC). 1. výstup DC: plynule nastavitelné stejnosměrné (DC) stabilizované napětí  0-30V a plynule nastavitelné omezení proudu 0-5A. Nastavení se provádí dvěma potenciometry. Výstup +/- na zdířkách 4mm (červená a černá). Napětí i proud je zobrazen současně na dvou LCD displejích. Jištění DC výstupu nastavitelným proudovým omezením. 2. výstup AC má nastavitelné střídavé (AC) napětí 0-30V a max. proud až 5A. Jištění AC výstupu proti přetížení proudovým elektromagnetickým a tepelným jističem. Výstupní zdířky 4mm (černé), Současné zobrazení AC napětí i AC proudu na dvou LCD displejích. 

 

S534092  cena

technická data

 napájení    230V/ AC, max.300W
displej    LCD pro napětí a proud pro výstupy DC i AC
počet výstupů    2  (1x AC + 1x DC)
displej    LCD pro napětí a proud pro výstupy DC i AC
1.výstup     0 - 30V/  DC  stabilizované
 0 - 5A /  DC  (omezení proudu)
stabilita napětí     při zatížení  0 - 100%   = 20 mV
zbytkové zvlnění     Ueff  = 2 mV
stabilita proudu    při zatížení  0 - 100%   =  20 mA
2.výstup    0 - 30V/  AC   max. proud 5A
jištění výstupu    termo-automatický jistič v AC větvi
Stupeň ochrany     třída IP 30 / I
 rozměry(š,v,h)    360 x 150 x 230 mm
 hmotnost    12,5 kg

 Poznámka

regulace stejnosměrného napětí i proudu
regulace střídavého napětí s proudovou ochranou
jištění AC výstupu proudovým jističem s tepelnou pojistkou
LCD displej pro napětí i proud pro každý výstup

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. Zdroj regulovatelného střídavého napětí 0 až 30V AC max 5A AC

 •  2. Zdroj regulovatelného stejnosměrného stabilizovaného napětí 0 až 30V DC 

 •  3. Zdroj regulovatelného konstantního proudu 0 až 5A DC

 •  4. Zdroj regulovatelného stejnosměrného stabilizovaného napětí 0 až 30V DC s proudovým omezením 0 až 5A DC


  EA4000  rregulovatelný laboratorní zdroj 5 výstupů AC 0- 260V, DC 0-32V
  univerzálně použitelný síťový přístroj, obsahuje galvanicky oddělený transformátor s výstupem 230V, další regulační transformátor pro variabilní výstupní napětí  0-260 V/AC se dvěma rozsahy (0-130V a 130-260V/AC), volba přepínačem. Výstupy AC jsou k dispozici na zástrčkách s ochranným kontaktem Schuko. Dále má šroubovákem nastavitelný výstup 3 - 6V DC, Dále plynule regulovatelný výstup 0-32V DC s plynule nastavitelným omezením proudu a dále pevné výstupy 3-12-18-24V AC. Nízkonapěťové vstupy jsou vyvedeny na zdířky 4mm. Pro zobrazení regulovaného AC i DC napětí a odebíraného AC i DC proudu slouží čtyři digitální tříciferné displeje LCD. Výstupy jsou jištěny tavnými pojistkami. Vhodný pro výzkum, školy, laboratoře a dílny. Pro připojení českých síťových konektorů-zástrček s nulovacím kolíkem je nutné zakoupit redukci SCHUKO/CZ nebo univerzální zástrčku

EA4000  cena

technická data 

 napájení    230V/AC  1400W
počet výstupů   5   (2x DC černá/červená + 3x AC )
 výstup 1   230V /  AC / 2A
 výstup 2   0 - 260V / AC  / 3A
 výstup 3   3 - 6V /  DC  / 2A
 výstup 4   0 - 32V /  DC   0-5A
 výstup 5   3 /12 /18/ 24V / AC / 2A
 rozměry (š,v,h)    480 x 180 x 270 mm
hmotnost   40 kg

 Poznámka:

regulační transformátor galvanicky oddělen
všechny výstupy jištěné tavnými pojistkami
dvojice voltmetru i ampérmetru pro AC i DC
 upřesnění jednotlivých výstupů
 výstup  napětí  popis
  1. výstup zásuvka SCHUKO  230V/ AC  / 2A  AC galvanicky oddělený výstup od sítě
  2. výstup zásuvka SCHUKO  0 - 130V  AC  / 3A      130 - 260V  AC  / 3A  AC galvanicky oddělený regulační transformátor, přepínání dva rozsahy
  3. výstup zdířka červená/černá  3 - 6V/  DC  / 2A  DC výstupní napětí stabilizované nastavitelné šroubovákem
  4. výstup zdířka červená/černá  0 - 32V/  DC   0 - 5A  DC regulovatelné výstupní napětí s regulací omezení max.proudu
  5. výstup zdířky zelená  3 / 12 / 18 / 24V  AC  / 2A  DC výstupní svorky (5x) s pevným napětím (odbočky transformátoru)

použití: vhodný pro výzkum, školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. síťový oddělovací transformátor pro napětí 230V/AC / 2A

 •  2. Regulační transformátor 0-130V/AC / 3A

 •  3. Regulační transformátor 130-260V/AC / 3A

 •  4. Zdroj nastavitelného stabilizovaného napětí v rozmezí 3-6V/DC/ 2A

 •  5. Zdroj regulovatelného stabilizovaného napětí 0- 32V/DC 

 •  6. Zdroj regulovatelného konstantního proudu do 5A/DC

 •  7. Zdroj regulovatelného napětí 0- 32V DC s proudovým omezením 0- 5A DC

 •  8. Zdroj čtyř seriových AC napětí 3 / 12 / 18 / 24V/AC proti první zdířce,

 •  9.  dále 6 / 9 / 15 / 21 a 2x12 s odbočkou uprostřed při použití různé kombinace jednotlivých AC zdířek
další nabídka

domů  >>  napáječe,adaptéry,měniče,zdroje  >>  laboratorní zdroje  >>

3. laboratorní zdroje kombinované AC / DC 
     1   2   3   4    5 


 

další nabídka:

laboratorní zdroje DC jednokanálové 

laboratorní zdroje DC vícekanálové

laboratorní zdroje kombinované  DC/AC

laboratorní zdroje DC s vyšším napětím

 regulační transformátory AC


 

Aktualizace stránky 08.01.2019   Všechny ceny byly aktualizovány a jsou s DPH