laboratorní zdroje

3. speciální laboratorní zdroje DC/AC

 1     

dolů


    kod    popis

cena s DPH

1

  S5359

 laboratorní zdroj AC / DC  2-14V / 5A

2

  S5340

 laboratorní zdroj AC / DC  2-12V / 3A

3

  PS3065

 regulovatelný laboratorní zdroj DC  0-65V / 0-5A

4

  PS3150

 regulovatelný laboratorní zdroj DC  0-150V / 0-4A

5

  EA3048

 regulovatelný laboratorní zdroj AC / DC  0-30V / 5A 

6

  EA3051

 regulovatelný laboratorní zdroj AC / DC  0-30V / 0-5A

7

  EA4000

 regulovatelný laboratorní zdroj 5 výstupů AC / DC

8

  T2000

 regulační transformátor AC 0-260V / 3A 780W

9

  EASTTV

 regulační transformátor AC 0-260V / 4,5A 1200W


 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

S5359 S5340 PS3065 PS3150 EA3048 EA3051 EA4000 T2000 EASTTV

význam použitých zkratek  

   U   napětí    

V

  volty (jednotka napětí)     AC  střídavé (50Hz)
    I  proud  

 A

 ampéry (jednotka proudu)

  DC  stejnosměrmé
P  výkon

 W

 waty (jednotka výkonu)

   

  S5359   laboratorní zdroj AC/DC 2-14V / 5A
  Laboratorní síťový zdroj se skokově regulovatelným výstupním napětím AC i DC .Zdroj je tvořen galvanicky odděleným transformátorem se sedmi odbočkami. Otočným knoflíkem můžeme nastavit požadované střídavé (AC) napětí 2-4-6-8-10-12 nebo 14V, výstup 1 černé zdířky, ve zdroji je namontován též můstkový usměrňovač, který nám usměrní nastavené AC napětí na DC, které je přiváděno na červenou (+) a modrou (-) zdířku.. Pozor, výstupní DC napětí není stabilizované ani vyhlazené, pouze usměrněné a nehodí se pro napájení některých elektronických přístrojů, např. zesilovačů bez stabilizátoru napětí. Vhodný pro pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory ap. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře, výstupní bezpečnostní zapuštěné zdířky 4mm.

S5359  cena

technická data

 napájení :  230V/AC  max.příkon 75W
počet výstupů    2    do 5A
výstup AC :  2-4-6-8-10-12-14V  max.5A
výstup DC :  2-4-6-8-10-12-14V  max.5A
 rozměry (š,v,h) :  140 x 130 x 210 mm
hmotnost :  3 kg

 Poznámka:

napětí nastavitelné přepínačem po skocích 2V
velikost nastaveného napětí je spojené pro AC i DC
jištěno tavnou pojistkou na předním panelu

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití

 •  1. Zdroj skokově regulovatelného pulsního DC napětí od 2 do 14V 

 •  2. Zdroj skokově regulovatelného AC napětí od 2 do 14V 


  S5340   laboratorní zdroj AC/ DC 2-12V / 3A
  Laboratorní síťový zdroj s výstupním napětím AC i DC do 12V .Zdroj je rozdělen na dvě části, v AC části je galvanicky oddělený transformátor s pěti odbočkami.0-3-6-9-12V vyvedenými na pět černých bezpečnostních zdířek.V druhé, DC části je regulátor napětí a regulátor proudu, u kterých je kontrolka přetížení, dále se zde nachází ručkové měřící přístroje - voltmetr a ampérmetr, pod kterými je vyveden DC výstup, červená (+) a modrá (-) zdířka.. Vhodný pro nejrůznější pokusy se stejnoměrným a střídavým proudem, pro žárovky, relé, elektromagnety, bzučáky, motory aj. DC stabilizovaný výstup je vhodný i pro napájení nejrůznější elektroniky, např.i zesilovačů.. Vhodné pro školy, dílny a laboratoře, výstupní bezpečnostní zapuštěné zdířky 4mm.

S5340  cena

technická data

 napájení     230V/AC  max.příkon 72W
výstup  DC    0 - 12V DC  / 0 - 3A
výstupy AC     3V AC  max.3A
  6V AC  max.3A
  9V AC  max.3A
 12V AC  max.3A
 rozměry (š,v,h)    150 x 260 x 210 mm
hmotnost    4,5 kg
plynule nastavitelné DC napětí i proud
5 zdířek pro AC napětí, současně 4 AC napětí
AC jištěno tavnou pojistkou na předním panelu
vestavěný ampérmetr a voltmetr pro aktuální hodnoty

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato využití

 •  1. Zdroj regulovatelného stabilizovaného napětí DC od 0 do 12V 

 •  2. Zdroj regulovatelného konstantního proudu DC od 0 do 3A

 •  3. Zdroj regulovatelného DC napětí s proudovým omezením (0-12V,0-3A)

 •  4. Zdroj AC napětí 3V do 3A

 •  5. Zdroj AC napětí 6V do 3A

 •  6. Zdroj AC napětí 9V do 3A

 •  7. Zdroj AC napětí 12V do 3A


  PS3065  regulovatelný laboratorní zdroj DC 0-65V / 0-5A
  Laboratorní síťový zdroj s vyšším výstupním regulovatelným stejnosměrným stabilizovaným napětím až do 65Vs nastavením proudového omezení v rozsahu 0 až 5A  je vybaven technologií spínaných zdrojů.  Výstupní hodnoty napětí a proudu ( i předvolené hodnoty) se zobrazují na LED displeji. Nastavení je hrubé i jemné pro napětí i proud a provádí se čtyřmi potenciometry.Výstup je řešen dvojicí zdířek 4mm. Na čelním panelu je ještě umístěn konektor pro externí programování a ovládání. (rozhraní USB EA-UTA 12 pro externí ovládání pomocí PC z OS Windows - volitelné příslušenství).Přístroj je nahoře i dole uzavřeny a nemá žádný vnější chladič, a proto je vhodný pro vývoj a výzkum a ve vzdělávacích a školicích organizacích.

PS3065  cena

technická data

 napájení    115 / 230V/AC max.320W
počet výstupů    1
 regulace napětí    0 - 65V/ DC
 regulace proudu    0 - 5A / DC
 zvlnění    < 2 mV
 stabilita výstup.U   < 10 mV
  stabilita výstup.I    < 4 mA
 rozměry (š,v,h)    240 x 120 x 300 mm
 hmotnost    8 kg

 Poznámka:

třímístný LED displej pro napětí i proud
jemná i hrubá regulace napětí i proudu
analogové rozhraní pro ovládání z PC

   použití: vhodný pro výzkum, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 65V DC

 •  2. Zdroj regulovatelného konstantního proudu do 5A DC

 •  3. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí do 65V DC s proudovým omezením 0 až 5A DC

    příslušenství:  návod, síťová (PC) šňůra 


  PS3150   regulovatelný laboratorní zdroj DC 0-150V / 0-4A
  Laboratorní síťový zdroj s vyšším výstupním regulovatelným stejnosměrným stabilizovaným napětím až do 150Vs nastavením proudového omezení v rozsahu 0 až 4A  je vybaven technologií spínaných zdrojů.  Výstupní hodnoty napětí a proudu ( i předvolené hodnoty) se zobrazují na LED displeji. Nastavení je hrubé i jemné pro napětí i proud a provádí se čtyřmi potenciometry.Výstup je řešen dvojicí zdířek 4mm. Na čelním panelu je ještě umístěn konektor pro externí programování a ovládání. (rozhraní USB EA-UTA 12 pro externí ovládání pomocí PC z OS Windows - volitelné příslušenství).Přístroj je nahoře i dole uzavřeny a nemá žádný vnější chladič, a proto je vhodný pro vývoj a výzkum a ve vzdělávacích a školicích organizacích.

PS3150  cena

technická data

 napájení    115 / 230V/AC max.640W
počet výstupů    1
 regulace napětí    0 - 150V/ DC
 regulace proudu    0 - 4A / DC
 zvlnění    < 2 mV
 stabilita výstup.U   < 10 mV
  stabilita výstup.I    < 4 mA
 rozměry (š,v,h)    240 x 120 x 300 mm
 hmotnost    8 kg

 Poznámka:

třímístný LED displej pro napětí i proud
jemná i hrubá regulace napětí i proudu
analogové rozhraní pro ovládání z PC

   použití: vhodný pro výzkum, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 150V DC 

 •  2. Zdroj regulovatelného konstantního proudu do 4A DC

 •  3. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí do 150V DC s proudovým omezením 0 až 4A DC

    příslušenství:  návod, síťová (PC) šňůra 


  EA3048  regulovatelný laboratorní zdroj AC/DC 0-30V / 5A
   Univerzální přístroj nabízí řešení pro všeobecnou oblast laboratoří a dílen. Má dva výstupy a umí stejnosměrné i střídavé napětí nastavitelné v rozmezí  0 až 30V  Výstup DC je odebírán přes usměrňovač a získáte tak pulzní stejnosměrné napětí, přepínačem můžete připojit filtrační kondenzátor pro vyhlazení výstupního DC napětí. Výstupní hodnoty jsou zobrazovány na dvou velkých 3místných displejích LED (voltmetr a ampérmetr). Volba zobrazení přepínačem AC/DC. Výstupní svorky 4mm,  červená a černá DC, 2x zelená AC. Regulace je společná jedním knoflíkem pro AC i DC výstup.

EA3048  cena

technická data

 napájení    230V/ AC 150W
počet výstupů    
regulace AC  napětí    0 - 30V/AC max.5A
regulace DC napětí    0 - 30V/DC max.5A
 rozměry (š,v,h)    280 x 128 x 195 mm
 hmotnost    12 kg

 Poznámka:

regulace stejnosměrného i střídavého napětí
odpojitelná filtrace pro DC výstup
LCD displej pro napětí i proud
tepelná pojistka proti přetížení

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. Zdroj regulovatelného střídavého napětí 0 až 30V AC max 5A AC

 •  2. Zdroj regulovatelného stejnosměrného pulzního napětí 0 až 30V max.5A

 •  3. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 30V DC max.5A DC


  EA3051 rregulovatelný laboratorní zdroj AC/DC 0-30V / 0-5A
   Univerzální přístroj  má dva galvanicky oddělené výstupy a umí stejnosměrné i střídavé napětí nastavitelné v rozmezí  0 až 30V.  Výstup DC (svorky červená/černá) má samostatnou regulaci napětí 0-32V/DC a omezení proudu 0-5A/DC, takže funguje i jako nastavitelná proudová pojistka. Výstupní hodnoty napětí a proudu jsou zobrazovány na dvou velkých 3místných displejích LED (voltmetr a ampérmetr).  Zobrazení hodnoty výstupů AC nebo DC volíme přepínačem AC/DC. Výstupní svorky 4mm, DC červená a černá, AC 2x zelená (nebo černá). 3 Regulátory: AC napětí, DC napětí a DC proud.

EA3051  cena

technická data

 napájení    230V/ AC 150W
počet výstupů    2  (AC + DC)
regulace AC  napětí    0 - 30V/ AC max.5A
regulace DC napětí    0 - 32V/ DC
regulace DC proudu    0 - 5A / DC 
 rozměry(š,v,h)    280 x 128 x 195 mm
 hmotnost    20 kg

 Poznámka

regulace střídavého napětí
regulace stejnosměrného napětí i proudu
LCD displej pro napětí i proud

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. Zdroj regulovatelného střídavého napětí 0 až 30V AC max 5A AC

 •  2. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0 až 32VDC 

 •  3. Zdroj regulovatelného konstantního proudu do 5A DC

 •  4. Zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí do 32V DC s proudovým omezením 0 až 5A DC


  EA4000  rregulovatelný laboratorní zdroj 5 výstupů AC 0- 260V, DC 0-32V
  univerzálně použitelný síťový přístroj, obsahuje galvanicky oddělený transformátor s výstupem 230V, další regulační transformátor pro variabilní výstupní napětí  0-260 V/AC se dvěma rozsahy (0-130V a 130-260V/AC), volba přepínačem. Výstupy AC jsou k dispozici na zástrčkách s ochranným kontaktem Schuko. Dále má šroubovákem nastavitelný výstup 3 - 6V DC, Dále plynule regulovatelný výstup 0-32V DC s plynule nastavitelným omezením proudu a dále pevné výstupy 3-12-18-24V AC. Nízkonapěťové vstupy jsou vyvedeny na zdířky 4mm. Pro zobrazení regulovaného AC i DC napětí a odebíraného AC i DC proudu slouží čtyři digitální tříciferné displeje LCD. Výstupy jsou jištěny tavnými pojistkami. Vhodný pro výzkum, školy, laboratoře a dílny. Pro připojení českých síťových konektorů-zástrček s nulovacím kolíkem je nutné zakoupit redukci SCHUKO/CZ nebo univerzální zástrčku

EA4000  cena

technická data 

 napájení    230V/AC  1400W
počet výstupů   4   (AC + DC+DC+AC)
 výstup 1   230V /  AC / 2A
 výstup 2   0 - 260V / AC  / 3A
 výstup 3   3 - 6V / DC / 2A
 výstup 4   0 - 32V / DC  0-5A
 výstup 5   3 /12 /18/ 24V / AC / 2A
 rozměry (š,v,h)    480 x 180 x 270 mm
hmotnost   40 kg

 Poznámka:

regulační transformátor galvanicky oddělen
všechny výstupy jištěné tavnými pojistkami
dvojice voltmetru i ampérmetru pro AC i DC
 upřesnění jednotlivých výstupů
 výstup  napětí  popis
  1. výstup zásuvka SCHUKO  230V/AC / 2A  AC galvanicky oddělený výstup od sítě
  2. výstup zásuvka SCHUKO  0-130V AC/ 3A  130-260VAC/ /3A  AC galvanicky oddělený regulační transformátor, přepínání dva rozsahy
  3. výstup zdířka červená/černá  3-6V/DC / 2A  DC výstupní napětí stabilizované nastavitelné šroubovákem
  4. výstup zdířka červená/černá  0-32V/DC  0-5A  DC regulovatelné výstupní napětí s regulací omezení max.proudu
  5. výstup zdířka zelená/černá  3 / 12 / 18 / 24V AC / 2A  DC výstupní svorky (5x) s pevným napětím (odbočky transformátoru)

použití: vhodný pro výzkum, školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. síťový oddělovací transformátor pro napětí 230V/AC / 2A

 •  2. Regulační transformátor 0-130V/AC / 3A

 •  3. Regulační transformátor 130-260V/AC / 3A

 •  4. Zdroj nastavitelného stabilizovaného napětí v rozmezí 3-6V/DC/ 2A

 •  5. Zdroj regulovatelného stabilizovaného napětí 0- 32V/DC 

 •  6. Zdroj regulovatelného konstantního proudu do 5A/DC

 •  7. Zdroj regulovatelného napětí 0- 32V DC s proudovým omezením 0- 5A DC

 •  8. Zdroj čtyř nezávislých AC napětí 3 / 12 / 18 / 24V/AC


  T2000  regulační transformátor AC 0-260V / 3A 780W
  galvanicky oddělený regulační transformátor s výstupem 0 až 260V. s digitálním měřičem napětí a proudu. Maximální zatížení je 780W. Výstup AC je na síťové zásuvce s ochranným kontaktem Schuko. Umožňuje plynule nastavitelné AC napětí a odběr do 3A. Vstup je jištěn tavnou pojistkou 6,3A, výstup je jištěn tepelnou pojistkou 5A.Pro připojení českých síťových konektorů-zástrček s nulovacím kolíkem je nutné zakoupit redukci SCHUKO/CZ nebo univerzální zástrčku SCHUKO/CZ

T2000  cena

technická data 

 napájení (vstup)    230V AC /780W
výstup regulace  napětí    0 - 260V  (+/-3%)  AC 
max. proud    3A
indikace    digitální voltmetr a ampérmetr
rozměry (š,v,h)    237 x 178 x 265 mm
provozní teplota   0 - +40°C
hmotnost    31 kg

izolační pevnost vinutí

primár / kostra    2500V AC
primár / sekundár    3750V AC
sekundár / kostra    1500V AC

 Poznámka:

regulační transformátor galvanicky oddělen
LCD voltmetr i ampérmetr 

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. regulační oddělovací transformátor 0-260V AC  max.3A (780W)


  EASTTV  regulační transformátor AC 0-260V / 4,5A 1200W
  galvanicky oddělený regulační transformátor s výstupem 0 až 260V s digitálním měřičem napětí a proudu.. Maximální zatížení 1200W. Výstup AC je na síťové zásuvce s ochranným kontaktem Schuko. Umožňuje plynule nastavitelné AC napětí a odběr do 4,5A. Vstup je jištěn tavnou pojistkou 6,3A, výstup je jištěn tepelnou pojistkou 5A. Pro připojení českých síťových konektorů-zástrček s nulovacím kolíkem je nutné zakoupit redukci SCHUKO/CZ nebo univerzální zástrčku SCHUKO/CZ

EASTTV  cena

technická data 

 napájení (vstup) :  230V AC /1200W
výstup regulace napětí :  0 - 260V   (+/-3%)   AC
max. proud :  4,5A
indikace :  digitální voltmetr a ampérmetr
rozměry (š,v,h)  237 x 178 x 265 mm
provozní teplota    0 - +40°C
hmotnost :  31 kg

izolační pevnost vinutí

primár / kostra    2500V AC
primár / sekundár    3750V AC
sekundár / kostra    1500V AC

 Poznámka:

regulační transformátor galvanicky oddělen
LCD voltmetr i ampérmetr 

   použití: vhodný pro školy, technická pracoviště a laboratoře pro tato použití

 •  1. regulační oddělovací transformátor 0-260V AC  max.4,5A (1200W)
adaptéry do auta laboratorní zdroje měniče 12 (24V) na 230V měniče 230V na 110V univerzální zdroje UPS záložní zdroje 230V

 další nabídka:   

 1   laboratorní zdroje I. 
2   laboratorní zdroje II. 
3  speciální laboratorní zdroje AC i DC

laboratorní zdrojelaboratorní zdroje

Aktualizace stránky 13.11.2016  Všechny ceny byly aktualizovány a jsou s DPH