Záznam MP3 na SA45W (UMPA30HR)

Příprava na nahrávání (připojený reproduktor a mikrofon)

Vložte do zařízení  USB flashdisk nebo SD kartu, na displeji se objeví 4 čárky:  - -  - -  a přehrávač načítá počet  MP3 souborů na mediu. Vyčkejte, dokud se nezobrazí počet souborů na větším 3 místném displeji, např. 001 (našel 1 soubor MP3). Pokud přehrávač začne samovolně přehrávat první soubor, zastavte ho nejprve tlačítkem „ STOP“ (symbol čtverečku – tlačítko zapnutí přístroje). Připojte mikrofon do vstupu  MIC1 nebo MIC2, hlasitost mikrofonů (MIC1,MIC2) nastavte dle potřeby asi na polovinu a zapněte si příposlech (hlasitost MASTER) a vyzkoušejte mluvené slovo.  Hlasitosti  MASTER nastavte tak, aby nedocházelo k akustické vazbě – rozhoukání- ale aby jste slyšeli svůj hlas z mikrofonu (potenciometr MASTER nemá vliv na záznam).

poznámka: Můžete připojit CD s doprovodnou hudbou. Při použití mikrofonu MIC1 dojde při mluvení do mikrofonu k automatickému umlčení doprovodné hudby z CD (vstup AUX), po odmlčení mikrofonu asi po 1 sec opět najede doprovodná hudba z CD. Mixování mluveného slova a hudby můžete také regulací hlasitosti mikrofonu (MIC1 nebo MIC2) a vstupu AUX.

Nahrávání:

1. Stlačte tlačítko REC, na displeji se objeví  rEC“ (zapnutí funkce REC  v režimu  pauza)
2. Stlačte opět tlačítko REC, na displeji se zobrazí pořadové číslo nahrávky, např.  r001 00:00 (při 5.nahrávce r005) a počítadlo začne počítat sekundy a přístroj nahrává a současně ukazuje aktuální dobu záznamu v minutách a sekundách
3. Mluvte do mikrofonu a vytvořte si nahrávku dle potřeby. (Příposlechem můžete kontrolovat kvalitu mluveného slova) Pozor na přebuzení  nahrávky při velké hlasitosti !!!
4. Ukončení nahrávky tlačítkem  STOP“ (symbol čtverečku – tlačítko zapnutí přístroje)
5. Po ukončení nahrávání displej zobrazí počet souborů MP3 (až po několika sekundách), toto číslo by mělo být o 1 vyšší než před nahrávkou (přibyl jeden soubor, který jste právě vytvořili). Vytvořené soubory na tomto zařízení se přednostně  řadí před ostatní MP3 nahrávky uložené na USB nebo kartě. To znamená, že Vaše 1. nahrávka má pořadové číslo 001 ( 3. nahrávka má pořadové číslo 003, 10. nahrávka číslo 010 atd.)
6. Pro přehrávání si vyberte číslo požadované nahrávky tlačítky „skok vpřed“ nebo „skok vzad“ ,  spustíte tlačítkem „PLAY
7.  Záznam se ukládá do složky DATA_REC, soubory s názvem REC001L (REC002L,REC003L…) Smazat soubory můžete na počítači.

Poznámka:

Při prvním použití doporučuji nejprve zkusmo udělat pár nahrávek a vyzkoušet optimální úroveň hlasitosti MIC1,MIC2 nebo AUX.

Při nastavení  velmi velké hlasitosti mikrofonu (max.) a velmi silném mluvení do mikrofonu může dojít k přebuzení a tím k vadnému záznamu – výpadky a chrchlání,zadrhávání. (protože se jedná o digitální záznam, tak při překročení úrovně dojde ihned  k náhlé velké poruše – výpadky,koktání,  pazvuky). Pokud k tomu dojde, uberte hlasitost u mikrofonu (MIC1 nebo MIC2). Přístroj má sice automatiku záznamu, ale ta pracuje správně jen v určitém rozsahu vstupního signálu,  nedokáže ale zpracovat signál mimo toleranční  pole vstupních hodnot.

Vedle tlačítka REC je otvor pro šroubovák pro úpravu přednastavení záznamové úrovně. Optimální nastavení je asi uprostřed, nedoporučuji měnit. Při nastavení velké úrovně dojde k výpadkům zvuku a chrchlání, neboť se jedná o digitální záznam,který je velmi citlivý na přebuzení. Při  příliš nízké úrovni zase dojde ke zhoršení kvality zvuku-poměr signál/šum. Proto nedoporučuji nastavovat !!!

Pro nahrávání z jiného zdroje (CD,MGF,MP3 apod.) musíte upravit úroveň potenciometrem  AUX tak, aby pak nahrávka neobsahovala poruchy, způsobené příliš silným signálem.

 

další nabídka:


megafony do AUTA sady

tlakové reproduktory 4Ω a 8Ω na AUTO

 příslušenství pro megafony do AUTA

megafony do ruky

 

  

Aktualizace stránky 12.08.2018   Všechny ceny byly aktualizovány a jsou s DPH