zpět měřící přístroje

měřič vlhkosti dřeva  

  

     kod

     popis

cena s DPH

1

 DVM125

 měřič vlhkosti dřeva a stavebních materiálů
2

 FM300

 přesný  měřič vlhkosti dřeva s kalibrací

 1 

 2 

DVM125 FM300


   DVM125  měřič vlhkosti dřeva a stavebních materiálů

 Toto zařízení slouží pro srovnávací měření vlhkosti dřevěných a minerálních stavebních materiálů. Toto měření umožňuje kontrolu vlhkosti v časovém období a usměrňování této vlhkosti. Pro měření slouží dva hroty, které jsou přiloženy nebo zasunuty do materiálu, který má být měřen. Tyto hroty jsou odnímatelné, je možné provést jejich výměnu. Zařízení je napájeno bateriemi a jednotlivé výsledky měření (stupeň vlhkosti) se zobrazují na LCD displeji a to buď ve formě sloupcového grafu nebo formou číselných hodnot. Funkční test a test baterií se provádí při nasunutém ochranném krytu.

DVM125 cena

technická data

princip měření  

  elektrický odpor

rozsah měření  

  0,2 - 2% stavební hmoty (0,05%)

  6 - 44% dřevo (přesnost 1%)

podmínky měření  

  0 - 45°C - max.85% rel.vlhkosti

napájení  

  9V lithiová baterie (3x CR2032)

rozměry  

  139 x 47 x 25 mm

hmotnost  

  100 g.

  přepínač volby provozu - dřevo / stavba

  vyměnitelné měřicí hroty
  automatické vypínání

Měřicí metóda  Pomocí dvou sond měří zařízení vodivost prověřovaného materiálu. Čím vyšší je stupeň vlhkosti materiálu, tím větší je vodivost elektrického proudu. Materiály na bázi dřeva jako jsou dřevěná prkna, kartón nebo papír mají jinou váhovou vlhkost než minerální materiály, cihly, kámen atd. Pro hodnocení jsou proto k dispozici dvě různé sekce. Levá sekce ukazuje hodnoty minerálních materiálů („building“/“stavba“) a pravá část sekce ukazuje pak hodnoty organických látek („wood“/“dřevo“). Plná čára pak zobrazuje nepravidelné, přerušovaná čára pravidelné hodnoty. Pomocí posuvného přepínače můžete přepínat mezi těmito sekcemi.


   FM300  přesný měřič vlhkosti dřeva s kalibrací

  Tímto přesným měřícím přístrojem vlhkosti dřeva, který je vybaven charakteristikami různých druhů dřev, můžete měřit specifickou vlhkost dřeva téměř všech evropských stromů (dřevin) v objemových procentech vody.  Stupeň vlhkosti dřeva můžete tímto přístrojem kontrolovat i v určitém časovém průběhu. Měření vlhkosti se provádí pomocí dvou měřících trnů (hrotů), které přiložíte k měřenému objektu nebo je do materiálu zapíchnete (zatlačíte) Pomocí přídavného zarážecího (zapichovacího) senzoru lze měřit vlhkost i velmi tvrdých dřev. Dále můžete tímto přístrojem měřit speciální sondou i teplotu dřeva

FM300 cena

technická data

princip měření  

 invazní - elektrický odpor

rozsah měření vlhkosti  

  6 - 40% dřevo (přesnost 0,1-1%)

 40 - 99% dřevo (přesnost 2%)

měření teploty  

   -35 až +80°C 

přesnost měření teploty  

  +/-1 - 2°C 

podmínky měření  

  -10- až +50°C - max.70%RH

automat. vypínání  

  1 až 10 minut (nastavitelné)

napájení  

  2x baterie AAA

rozměry  

  49 x 180 x 32 mm

hmotnost  

  137 g.

  nastavení kalibrace dle druhu dřeva

  vyměnitelné měřicí hroty
  automatická kompenzace teploty 
kalibrace pomocí testovacích kontaktů

Měřicí metóda  Zvolte na displeji přístroje kalibrační stupnici podle druhu dřeva. Za tímto účelem tiskněte postupně tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji přístroje nezobrazí příslušné písmeno („A“ až „J“). Zatlačte měřící hroty (trny) do měřeného objektu. Na displeji přístroje odečtěte změřený podíl vody v „%H2O“ suché hmotnosti dřeva. Pokud bude dřevo příliš tvrdé, můžete k tomuto účelu (k měření vlhkosti dřeva) použít přídavnou zarážecí (zapichovací) sondu. Pro přesné měření se využívá automatická teplotní kompenzace, neboť s vyšší teplotou zvyšuje i naměřené hodnoty vlhkosti, u chladnější dřeva se na displeji přístroje zobrazí nižší naměřené hodnoty vlhkosti (než jsou skutečné).Existuje nepřímá proporcionálnost poměru teploty k zobrazené naměřené vlhkosti dřeva. V tomto případě se musí připočítat nebo odečíst korekční faktor 0,5 % na každých 5 °C.

Přišlušenství  2x baterie AA, zapichovací/zarážecí sonda do tvrdého dřeva, čidlo měření teploty, ochranný kryt
další nabídka teploměry domácí měření v autě megafony ultrazvuková čistička

zpět měřící přístrojeměřící přístroje

 domovská stránka (HOME) 

aktualizace stránky 16.03.2017 ceny byly aktualizovány a jsou s DPH